Vant frem med klage mot lakseforsøk

Dyrevernalliansen har vunnet frem med en klage på bruk av laks til forsøk.

Klagen er i følge Dyrevernalliansen prinsipiell, og kan spare både fisk og andre dyr fra lignende forsøk fremover.

Skulle påføre smitte 

I 2008 søkte Norges Fiskerihøgskole om å få bruke 70 laks til dyreforsøk i undervisningen av studenter. Fiskene skulle smittes med to kjente sykdommer fra oppdrettsanlegg: kaldtvannsvibriose og klassisk vibriose. Deretter skulle studentene øve seg på å stille diagnose.

Fikk medhold i klage

Forsøksdyrutvalget godkjente dyreforsøket, på tross av dissens fra to av medlemmene, deriblant Dyrevernalliansens representant. Dyrevernalliansen påklaget umiddelbart vedtaket til Mattilsynet. Ett år senere har Dyrevernalliansen fått medhold. I mellomtiden er det aktuelle dyreforsøket gjennomført, men resultatet vil ha betydning for fremtidige saker, melder Dyrevernalliansen.

Måtte purre

Dyrevernalliansen purret på saken gjentatte ganger.

- Det er ille at saksbehandlingen tok så lang tid, men dette vil hjelpe oss å avverge lignende dyreforsøk i fremtiden, sier biolog Anton Krag i Dyrevernalliansen.

- Skulle illustrere kjent kunnskap

- Dyreforsøket innebar at fiskene bevisst ble smittet med smertevoldende, alvorlig sykdom. Dyreforsøket gikk ikke ut på å gjøre nye oppdagelser, men på å illustrere allerede kjent kunnskap. Likevel ble ikke mulighetene for å bruke alternative metoder utredet i søknaden, sier Krag.

Dyrevernalliansen viste til at opplæringen kan gjennomføres for eksempel ved bruk av video, beskrivelser i teorien eller praksis på oppdrettsanlegg. Dyrevernalliansen pekte på at Fiskerihøgskolen ikke godtgjorde hvorfor akkurat disse sykdommene måtte illustreres gjennom dyreforsøk. 

- Vi håper at undervisningsmiljøene merker seg denne saken. Å benytte smertevoldende dyreforsøk til å illustrere kjent kunnskap er ikke akseptabelt, fastslår Krag.