Til kamp mot amerikansk straffetoll

Regjeringen vil engasjere seg for å få opphevet straffetiltak mot norsk laks i USA.

USA innførte i 1991 en straffetoll på hel fersk laks fra Norge. Straffetollen skyldes at USA mente at norsk laks var dumpet på det amerikanske markedet, og i tillegg subsidiert. Etter at EUs straffetiltak mot norsk laks ble kjent ugyldige i Verdens handelsorganisasjon (WTO), ønsker nå norske myndigheter, sammen med den norske laksenæringa, å engasjere seg for å få også de amerikanske tiltakene fjernet.

– Dette er et prinsippspørsmål og saken har grunnleggende viktige nærings- og handelspolitiske sider som det er viktig å rydde opp i, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Vi mener det er klart urimelig at anti-dumpingtiltak skal kunne vare så lenge. Fra norsk side prioriterer vi derfor høyt å stramme inn regelverket på dette punktet i de pågående WTO-forhandlingene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Amerikanske myndigheter vurderer hvert femte år om straffetollen skal videreføres for nye fem år. En ny gjennomgang startet nå i januar, og både den norske laksenæringa, representert av FHL og NSL og norske myndigheter har nå meldt seg som parter i saken. Gjennomgangen er en omfattende prosess, og resultatet vil foreligge mot slutten av året eller tidlig neste år.

Les også: Ønsker fri markedsadgang til USA 21.01.2011