Forbud mot bruk av CO2

Fra 1. juli 2012 blir det forbud mot bruk av CO2 som bedøvelse av laks og annen oppdrettsfisk før slakting.

– Det har lenge vært et mål å fase ut CO2 som bedøvelsesmiddel på lakseslakteriene for å bedre fiskevelferden. Teknologiutviklinga har nå kommet så langt at vi har bedre alternativer. Forbudet mot CO2 bedøvelse vil derfor tre i kraft 1. juli 2012, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Fisk må bedøves før den slaktes, og det er enighet om at bedøvelsen skal skje på en mest mulig skånsom måte. Fram til i dag har CO2 vært mest brukt, men dette har store velferdsmessige ulemper. Slag mot hodet eller elektrisk strøm gir bedre velferd for fisken, mener departementet.

Forbudet mot CO2 bedøvelse ble tatt inn i regelverket i april 2006 for å signalisere en intensjon, og for å gi utstyrnæringa tid til å utvikle det nødvendige utstyret. Det har tatt tid å utvikle det maskinelle utstyret som gir slaget eller strømmen, slik at utførelsen av bedøvelsen blir tilfredsstillende gjennomført.

Mattilsynet har tilrådd at forbudet kan tre i kraft fra 01.07.2012, basert på råd fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og status for teknologiutviklingen. Slakteriene som ennå ikke har installert nytt utstyr, får nå 17 måneder til å få dette på plass.

Les også: – Strøm og slag er mest humant 16.09.2010