Arealutvalgets rapport snart på høring

Del saken

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottok fredag 4. februar rapport fra Utvalget for effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen.

Rapporten «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær» ble lagt frem av utvalgsleder Peter Gullestad.

Ønsker sikre nok areal og en bedre arealstruktur

Fiskeri– og kystdepartementet oppnevnte i september 2009 et ekspertutvalg for effektiv bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen. 

Utvalget skulle utrede og foreslå nye tiltak for å sikre havbruksnæringen tilstrekkelig tilgang på areal i kystsonen, og en ny overordnet arealstruktur som bidrar til at havbruksnæringen utnytter arealet sitt på en effektiv måte med færrest mulige miljøpåvirkninger.

Les også: Utval skal sjå på arealbruken til havbruksnæringa 10.09.2009 

- Havbruksnæringa produserer sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. Regjeringen ønsker derfor at næringa skal utvikle seg videre. Havbruksnæringens arealbruk, miljøutfordringer og sameksistens med andre brukere er høyaktuelle tema. Utvalget har levert et viktig og interessant arbeid. Rapporten vil danne et godt grunnlag for den videre prosess med å legge til rette for en mer hensiktsmessig arealstruktur i havbruksnæringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Skal på høring

- Jeg er sikker på at rapporten vil gi grunnlag for en bred og spennende debatt i tiden som kommer. Jeg vil sende rapporten på seks måneders høring innen kort tid, slik at alle berørte og interesserte kan få si sin mening og vi får et bredt tilfang av synspunkter, avslutter Berg- Hansen.

Les mer
•  Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær - rapport (pdf)