- Et løft for HMS-arbeidet

Havbruksnæringen styrker arbeidet med helse- miljø og sikkerhet (HMS).

Det er helt avgjørende for en næring med stadig flere ansatte og større produksjonsenheter, uttaler FHL, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet i en felles pressemelding.

Ny brosjyre om arbeidsmiljø og sikkerhet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har sammen med Fellesforbundet og Arbeidstilsynet, utarbeidet en ny brosjyre om arbeidsmiljø og sikkerhet. Brosjyren «Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk» er ment som et verktøy og et hjelpemiddel for å styrke det planmessige arbeidet med HMS i bedriftene. Det er også etablert et eget HMS-utvalg i næringen.

I Norge er det i dag om lag 4.000 sysselsatte i kjernevirksomheten knyttet til havbruk. Antall skader per tusen ansatt har gått ned siden 1996, men sysselsettingen øker jevnt og derfor er det viktig å holde fokus på godt HMS-arbeid.

Brosjyren  gir en bred gjennomgang av både regelverk og HMS-utfordringer, og den fokuserer på de arbeidsmiljøutfordringer som partene anser som størst. Brosjyren kommer som et resultat av at HMS-utvalget ble opprettet.

- Utviklingen i havbruksnæringen har vært stor de senere år og dette har blitt en betydelig og stadig mer profesjonalisert næring. Utvalget mener det er viktig at vi sørger for å være dyktige også hva angår HMS. Det handler om rutiner, systematikk og bevisste holdninger, noe denne brosjyren er et bidrag til, sier utvalgsmedlem Rune Dyrvik som er fagsjef arbeidsliv i FHL.

Brosjyren kan bestilles gratis i trykt utgave fra Arbeidstilsynet.