Frode Baade ny driftssjef i Sølvtrans

Brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding ASA har ansatt Frode Baade som ny driftssjef.

Han tar over stillingen etter Per Olav Myrstad som nylig sluttet i selskapet. Baade vil tiltre stillingen senest 1. august 2011. Stillingen som driftssjef inngår i konsernets ledergruppe, opplyser Sølvtrans Holding ASA i en børsmelding.

Frode Baade (48) har jobbet i Aker Seafood konsernet de siste åtte år, og har der den senere tid innehatt stilling som daglig leder for trålerrederiene Hammerfest Industrifiske AS og Finnmark Havfiske AS.

- Jeg er meget fornøyd med at Frode Baade begynner som driftssjef i Sølvtrans. Han har solid og relevant erfaring fra drift av skip innenfor fiskerinæringen. Nyansettelsen er en del av en plan for å oppnå forbedret drift av vår flåte på 13 brønnbåter, uttaler daglig leder i Sølvtrans holding ASA, Roger Halsebakk.