– Kluet er krill i laksefôret

Krill i fôret stimulerer laksens appetitt, fôropptak og veksthastighet, hevder fiskefôrprodusenten BioMar AS.

– BioMar kan dokumentere signifikant økt tilvekst i en rekke vekstforsøk med krill i fôr, og nå lanserer BioMar laksefôr med krill i produktet CPK 2000 Q 10 og 12 mm, et fôr som brukes i vekstfasen fra 2 kg til slakting, skriver BioMar AS i en pressemelding.

Kjell Måsøval, seniorforsker i BioMar, har klokkertro på krilleffekten. Problemet har vært tilgangen på førsteklasses krillmel. BioMar har nå inngått en 5-årig leveringsavtale med Aker BioMarine som sikrer BioMar minst 3.000 tonn av den potente råvaren pr. år, nok til en betydelig produksjon CPK Q.

Les også: BioMar kjøper 15000 tonn Qrill 19.05.2011

– Med denne alliansen vil BioMar være i en flott posisjon for å kunne tilby sine kunder bedre tilvekst de kommende årene, en svært viktig sak med rådende laksepriser, fremholdes det i meldingen fra BioMar.

Krill som vekststimulant

Måsøval ser et stort potensial i bruken av krill som vekststimulant. Krill fungerer ikke bare i fôr til middels stor og stor laks, men også i settefiskfôr - og i fôr til blant annet til ørret og torsk.

– Innslag av krillmel i fôrresepten gir ikke bare økt tilvekst. Laksen får også lavere innhold av innvolls- og muskelfett, og en fastere filétkonsistens, noe som er dokumentert i Aker BioMarine sine forsøk, forteller Måsøval.

MSC sertifisert krillfiske

Antarktisk krill er arten med størst biomasse på jorda – og en av de mest underutnyttede artene som det fiskes på i dag. Krillen fra Aker BioMarine høstes ved hjelp av selskapets unike Eco Harvesting™ teknologi, hvor krillen pumpes direkte inn til krillmel-produksjon ombord i fangstfartøyet. Dette sikrer prima kvalitet, mener BioMar.

Aker BioMarine’s krillfiskeri er det eneste som er bærekraftsertifisert av Marine Stewardship Council (MSC), et nåløye å komme gjennom for marine råvarer. Aker BioMarine og WWF- Norge arbeider sammen for bærekraftig forvaltning av krillbestanden i Sørishavet.

Kombinert med sitt eget BioSustain-program for økt bærekraft innen oppdrett, ser BioMar dette som enda et skritt i retning mer bærekraftige fiskefôr.