Vil risikovurdere biprodukter fra oppdrett

Mattilsynet ønsker en risikovurdering av bruken av biprodukter fra laks og annen oppdrettsfisk i fôr til annen oppdrettsfisk.

Risikovurderingen skal sikre at prosessering av mel og olje fra biprodukter fra oppdrettsfisk, ikke skal innebære risiko for smitte ved bruk som fôrmiddel i fôr til annen oppdrettsfisk, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet vil bestille en slik risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mengden restråstoff fra oppdrettsnæringen utgjør 195 000 tonn pr år (Rubin 2009). Dette råstoffet kan enten håndteres etter hygienepakken til humant konsum, eller defineres som biprodukt, og gå til fôrproduksjon. Dette er verdifullt marint råstoff som representerer anslagsvis 40.000 tonn fiskemel/fiskeolje.

Høring

Før bestillingen sendes til VKM, vil Mattilsynet ta imot innspill til bestilling. Skriftlig innspill sendes til Mattilsynet innen til 6. juni 2011.