Rostein bygger gigantisk brønnbåt

Rostein AS skal bygge en gigantisk brønnbåt. Bildet viser en 3D-illustrasjon av nybygget. Illustrasjonsfoto: Aas Mek. Verksted AS

HARØY: Rederiet Rostein AS har inngått en nybyggingskontrakt med Aas Mek. Verksted om levering av en ny brønnbåt på 4500 m3 for frakt av levende laks.

Båten som verftet omtaler som «den mest innovative brønnbåten noensinne», er utviklet av verftet i nært samarbeid mellom brønnbåtrederiet Rostein AS. Designet er av type AAS 4502 ST, med en lastekapasitet på hele 4500 m3.

Dette blir det 12. nybygget Aas Mek Verksted leverer til Rostein AS, og nybygget vil gå inn i langsiktig charteravtale i det norske markedet. Nybygget skal leveres i mars 2013.

Familieeid rederi

Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøy i Sandøy kommune, og utgjør en viktig del av det verdensledende brønnbåt-clusteret i Møre og Romsdal. Selskapet er per i dag det nest største brønnbåtrederiet i verden med sine 9 brønnbåter. Hovedmarkedet er oppdrettsnæringen i Norge.

Verftets største kontrakt 

- Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Rostein AS som meget viktig og ekstra spesielt å få inngå kontrakt på den mest innovative brønnbåten noensinne og også den største kontrakten vi noen gang har inngått ved vårt verft, i vårt 100 års jubileums år, skriver Aas Mek Verksted i en pressemelding.

Skroget skal bygges i utlandet og vil ventelig komme til Vestnes i august/september 2012, for utrustning ved Aas Mek. Verksted.

Kontrakten bidrar til at veftet er sikret full aktivitet frem til mars 2013.

Kapasitet på 650-700 tonn fisk

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner: Lengde o.a. 86,65 m, Bredde 17,00 m og Dybde i riss 7,90 m.

Lasteromsvolumet blir på 4500 m3, noe som gir en kapasitet på føring av 650-700 tonn med fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, og er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 13 personer.

Mye moderne utstyr

Båten er arrangert for transport av levende laks med åpne brønner eller såkalt «lukket med UV» (ultrafiolett stråling). Dette består i mekanisk filtrering og UV desinfeksjon av alt inn- og utstrømmende vann i lasterommene. I tillegg kommer utstyr for oppsamling og destruksjon av lus under transport av fisk, avlusing og sortering.

Brønnbåten vil blant annet bli utstyrt med vakuumpumpe, sorteringsanlegg for bruk med vakuum anlegg eller trykk lossesystem, fisketellere for lasting og lossing og smolt telling. Videre er båten designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuumpumpe, for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Videre vil brønnbåten bli utstyrt med ozon desinfeksjonsanlegg, system for overvåking og regulering av vannkvaliteten i fiskebrønnene under transport, som oksygen og PH-nivå i vannet, oksygeneringssystem, samt resirkulasjons- og luftesystem for føring av fisken i lukket system.

Det blir videre installert automatisk vaskesystem for lasterom og rørsystem, UV anlegg, filtersystem for oppsamling av lus med mer. Båten vil også bli utstyrt med avgassingssystem for vannet i lastetanker, der alt vannet i lasttankene blir kontinuerlig luftet/avgasset ved mekanisk lukket transport.