Marine Harvest øker kompetansen

Økt formalkompetanse gir trygge og dyktige ledere, oppsummerer fabrikksjef Kjell Stokbakken ved Marine Harvests fabrikk på Hestøya i Herøy kommune.

Om lag 20 mellomledere ved Marine Harvest Norway AS sine anlegg har nylig avsluttet årsstudiet «Kvalitetsledelse i sjømatproduksjon» ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Universitetet i Nordland (UiN), skriver UiN i en pressemelding. 

Studiet er samlingsbasert og har gått over tre år. Onsdag 26. mai ble avslutningen av studiet markert ved UiN med tildeling av diplomer og festmiddag ved Kjerringøy Gamle Handelssted.

Fabrikksjefen er ikke i tvil om at økt formalkompetanse er viktig for den enkelte ansatte og at det også bidrar positivt til kulturbygging og arbeidsmiljø.

- Vi ønsker å investerer i våre ansatte, og mener dette er et veldig viktig bidrag, sier Stokbakken.

- Med økt kunnskap følger stolthet og trygghet i jobben. Å satse på kunnskap gjør også noe med omdømmet, og bidrar til at våre arbeidsplasser blir mer attraktive, mener Stokbakken.

Marine Harvest Norway er Norges største oppdretter av laks, med 25 prosent av landets totale lakseproduksjon.

Studentene på årsstudiet «Kvalitetsledelse i sjømatproduksjon» er ansatte i linjelederposisjon og i stab-/støttefunksjon ved Marine Harvest sine fabrikker i Norge.

Undervisningen har vært gitt på samlinger i regi av Senter for etter- og videreutdanning i havbruk ved UiN. Studiet består av seks emner på 10 studiepoeng hver, og omfatter følgende:

  • Produktkvalitet
  • Kvalitetsledelse og mikrobiologi
  • HMS
  • Ledelse
  • Økonomi og logistikk
  • Prosjektstyring og hygiene
     

- Nyttig

Marine Harvest har selv bidratt til utforming av undervisningsopplegget, og Stokbakken er meget godt fornøyd med studiet. 

- Det har vært et svært givende samarbeid med Universitetet i Nordland, som besitter faglig tyngde som oppdrettsnæringa trenger innenfor dette og andre oppdrettsrelaterte fag, forteller Stokbakken.

- Jeg er ikke i tvil om at dette er noe hele næringa vil ha nytte av, og jeg anbefaler gjerne studiet til andre bedrifter i næringa, sier Stokbakken.

Leder ved senteret, Sølvi Fastvold, sier det nå er planer om å gjennomføre tilsvarende studium for fiskeri- og oppdrettsnæringa i Vesterålen, i samarbeid med Studiested Vesterålen på Stokmarknes.