Rekordutsett av Vossosmolt

Redningsaksjonen for Vossolaksen går som planlagt. I år settes det ut et rekordhøyt antall smolt.

Fra Vossolaugets anlegg på Evanger blir det i disse dager levert 160 000 blanke fine Vosso-smolter. I tillegg slippes 24 000 smolt som kommer rett fra Klekkeriet på Voss. All smolten er produsert fra rogn som kommer fra Genbanken, skriver Vossolauget i en pressemelding.

Laksestammen i Vosso kollapset på slutten av 80-tallet. Vossolauget deltar i redningsaksjonen med 12 millioner kroner i perioden 2008-2013. I 2010 økte mengden Vossolaks markert. Dette var det første synlige resultatet på at redningsaksjonen virker etter hensikten. Samtidig ble det lagt inn mer rogn enn på mange år av lokal fanget stamfisk. Denne rogna har nå blitt plantet i ulike deler av vassdraget.

– Forsterkingsprosjektet for Vossolaksen går etter planen og vi er tilfreds med de resultatene vi har oppnådd så langt. Nå venter vi alle spent på om de ekte storlaksene igjen finner veien tilbake til Vosso, sier styreleder for Vossolauget, Cato Lyngøy.

Som del av redningsaksjonen har Vossolauget sammen med oppdretterne i området også jobbet for å redusere andre trusselfaktorer som lus og rømming. Dette gode arbeidet gir resultater, heter det i meldingen fra Vossolauget.

Derfor settes det nå ut en økt andel av den kultiverte smolten i selve Vosso-vassdraget. 20 000 merket smolt blir satt ut i Evangervannet for å supplere elva sin egenproduksjon og for å evaluere tilbakevandringen av laks med utgangspunkt i naturtilstanden.