Nedgang i eksportpris for fersk laks

Del saken

I veke 32 2009 var eksportprisen for fersk laks 31,32 kroner per kilo, ein nedgang på 8,4 prosent samanlikna med ei veke tidlegare.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 32 enda på 10 678 tonn, ein oppgang på 7,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 9 966 tonn, syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

I veke 32 vart det eksportert 474 tonn frosen laks og prisen var 35,70 kroner per kilo. 
 

Veke 

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
 

32

10 678

31,32

474

35,70

 

 

 

 

 

31

9 966

34,21

395

37,76

30

9 717

37,97

452

35,97

29

9 538

38,36

396

37,06

28

9 215

36,65

431

36,49

27

10 580

36,10

499

37,24

26

10 779

35,73

427

34,49

25

11 039

36,76

458

35,24

24

10 301

35,03

604

35,36

23

9 428

33,15

446

35,91