Fortsatt vekst i lakseeksporten

Det ble i mai måned eksportert laks for 2,6 milliarder kroner, viser nye tall fra Eksportutvalget for fisk.

Dette er den høyeste eksportverdien som noen gang er målt for laks i mai måned. Verdiveksten, sammenlignet med samme måned i fjor, er på 5 prosent eller 133 millioner kroner, melder Eksportutvalget for fisk (EFF).

– Norsk laks opplever fortsatt en meget sterk etterspørsel i verdensmarkedet og det noteres nok en rekord for mai måned, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk.

Les også: Kraftig vekst for sjømateksporten i 2011 06.06.2011

Vekst i volum men nedgang i pris

Eksportert totalvolum av laks økte i mai med 7 prosent til 62 222 tonn. Samtidig gikk prisen for fersk hel laks ned med 73 øre i forhold til mai måned i fjor til 39,21 kroner per kilo. Dette er 3,54 kroner lavere enn i forrige måned.

Sterk vekst i eksporten til Russland

Eksportverdien av laks til Russland økte med 29 prosent i mai til 231 millioner kroner, mens volumet økte med 27 prosent til 6 126 tonn. Samtidig gikk eksporten av ørret tilbake i volum med 25 prosent til 917 tonn.

Redusert eksport til USA

Det sterke verdifallet på 116 millioner kroner eller 56 prosent til USA skyldes redusert eksport av laksefilet. Den norske eksporten av fersk laksefilet til USA har i mai blitt redusert t med 70 prosent til 721 tonn, mens eksporten av fryst laksefilet minket med 36 prosent til 472 tonn.

Ørreteksporten redusert

Eksportverdien av ørret ble i mai redusert med 10 prosent til 88 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. I volum ble det eksportert 1 947 tonn. Dette er 328 tonn eller 14 prosent lavere enn i mai 2010. Største marked for ørret var i mai Russland med en eksportverdi på 41 millioner kroner. Dette utgjør 47 prosent av den totale eksportverdien for ørret. Tilsvarende andel i mai i fjor var 54 prosent.