Ikke-visuell lysoppfattelse i laks

Ny doktorgrad: Mari Sandbakken disputerer for ph.d.-graden med en avhandling om ikke-visuell lysoppfattelse hos laks.

Mari Sandbakken. Foto: Nicolas Dupont / UiBMari Sandbakken. Foto: Nicolas Dupont / UiBMari Sandbakken disputerer torsdag den 23. juni 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: «Melanopsin photoreceptors of Atlantic salmon (Salmo salar)», skriver UiB i en pressemelding. 

Ikke-visuell lysoppfattelse er involvert i ulike biologiske prosesser hos fisk som synkronisering av biologiske rytmer, regulering av vekst og utvikling og kontroll av lysfølsomme pigmentceller.

I pattedyr har det blitt vist at ikke-visuell lysoppfattelse avhenger av en spesiell type lysfølsomme celler i netthinnen som utrykker lysreseptoren melanopsin. Det har lenge vært kjent at fisk og andre "lavere" virveldyr har lysoppfattende celler lokalisert ikke bare i netthinnen, men også i ulike lysfølsomme cellegrupper i hjernen. Mekanismene involvert i disse ulike lysfølsomme cellene er imidlertid lite kjent. 

- Kan være mer komplekst enn tidligere antatt

I avhandlingen beskriver Sandbakken ikke-visuelle lysreseptorer i laks. Resultatene viser at disse er lokalisert både i retina (netthinnen) og i ulike områder av hjernen som er involvert i reguleringen av det endokrine systemet (som styrer hormonproduksjonen).

Det ble videre vist at ikke-visuelle lysreseptorer er uttrykt på tidlige utviklingsstadier i laks, før lysreseptorer involvert i syn.

Resultatene viser at sansesystemene involvert i ikke-visuell lysoppfattelse i fisk og andre lavere virveldyr, kan være mer komplekst enn tidligere antatt.

Arbeidet kan bidra til å øke forståelsen for hvordan ikke-visuell lysoppfattelse er involvert i regulering av biologien hos laks og hos fisk generelt. 

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15. juni 2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Biorythm of sleep: do fish sleep at night?”
Sted: Høyteknologisenteret i Bergen Lite auditorium 

Tidspunkt og sted for disputasen:
23. juni 2011, kl. 10.15, Høyteknologisenteret i Bergen Stort auditorium

Personalia
Mari Sandbakken er født i 1979 og oppvokst i Oslo. Hun er utdannet master i molekylær biovitenskap fra Universitetet i Oslo i 2005 og har siden våren 2006 arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen.