SalmoBreed etablerer seg i Skottland

SalmoBreed etablerer seg i Skottland og har som mål å forsyne 40-50 prosent av det skotske markedet med lakserogn.

Salmobreed AS med hovedkontor i Bergen, har i årenes løp opprettet en solid kunnskapsbase innenfor feltene genetikk, stamfisk og rognproduksjon. Selskapet forsyner i dag om lag 20 prosent av verdensmarkedet med lakserogn.

For å kunne imøtekomme markedets stadig økende etterspørsel etter spesialrogn, har Salmobreed AS nylig etablert Salmobreed Scotland Ltd, hvor den skotske lakseindustrien vil kunne nyte godt av Salmobreed AS sin lange erfaring med produksjon av høyverdig og høykvalitets lakserogn, skriver SalmoBreed AS i en pressemelding.

Salmobreed Scotland sin produksjon av stamfisksmolt vil finne sted i Howietoun sine fasiliteter, og vil dermed kunne dra nytte av både Salmobreed’s og University of Stirling's Institute of Aquaculture sin ekspertise. Dette nye selskapet vil også drifte et lukket sjøvannbasert stamfiskanlegg i Argyll.

I forbindelse med seleksjon og produksjon av stamfisk av laks, samt stryking og inkubering av rogn, vil Salmobreed Scotland utvikle et nært samarbeid med de store skotske lakseoppdrettsselskapene.

- Det er en glede å kunne lansere vår nye satsing i Skottland, sier daglig leder i Salmobreed, Oddgeir Oddsen.

- Industrien i Skottland er godt tilrettelagt for fremtidig ekspansjon, og vil dermed ha en økende etterspørsel etter kvalitetsrogn. Vi vil med dette kunne tilby det skotske markedet lokalprodusert og skreddersydd rogn i forhold til det enkelte selskapets muligheter og utfordringer, fortsetter Oddgeir Oddsen.

Han kjenner det skotske markedet godt fra sine tidligere direktørstillinger i både Pan Fish Scotland og Lighthouse Caledonia.

- Vi ser frem til å arbeide med alle de store lakseoppdrettselskapene i Skottland. Vi har fått en meget positiv respons fra næringen som alle har ønsket lanseringen av Salmobreed Scotland velkommen, avslutter Oddsen.

Selskapet har som mål å forsyne 40 - 50 prosent av det skotske markedet med lakserogn.