Norsk Fisketransport bygger ny brønnbåt

Profiltegning av nybygget til Norsk Fisketransport AS. Tegning: Aas Mek Verksted AS

NÆRØY: Norsk Fisketransport AS på Kolvereid har inngått kontrakt med Aas Mek Verksted AS om levering av en ny brønnbåt for frakt av levende laks.

Nybygget får byggenummer 189 og er av verftets eget design av type AAS 1502 ST, med en lastekapasitet på 1500 m3. Nybygget skal leveres til ferien 2012 og vil da gå inn på fast charter for oppdrettsselskapet Mainstream.

Denne brønnbåttypen er designet med verftets nye spesielle forskip med høy bulb, noe som gir lavere drivstoff forbruk og en langt bedre bevegelse i grov sjø enn tradisjonell utforming.

Dette er det tredje nybygget Aas Mek Verksted AS leverer til dette rederiet, som har 7 brønnbåter pr i dag, og som har vært i brønnbåtnæringen i mange år.

Skroget vil bli bygget ved verftet sitt samarbeidsverft i Riga i Latvia, og vil ventelig komme til Aas Mek Verksted på nyåret 2012 for utrustning. Kontrakten vil bidra til å sikre full aktivitet ved verftet frem til midten av 2013, opplyser Aas Mek Verksted AS i en pressemelding.

Lastekapasitet 1.500 m3

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner: Lengde o.a. 62,86 m, bredde 12,00 m og dybde i riss 5,90 m. Lastekapasiteten vil bli på 1500 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Brønnbåten er arrangert for transport av levende fisk i lukket og åpent system, og er spesielt arrangert for å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet, for oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering. Videre er båten designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuumpumpe, for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget er designet for overtrykks lossing over sorteringsmaskin og smoltteller, slik at sortering av fisk kan gjøres uten bruk av vakuum pumpe, for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Videre vil nybygget bli utstyrt med vakuumpumpe, fisketellesystem for lasting og lossing, spesielt arrangert for smolttelling, Ozon desinfeksjonsanlegg, system for overvåking og regulering av oksygen- og PH nivå i vannet i lasterommet, oksygenerings- og resirkulasjonssystem for føring av fisken i lukket system, RSW anlegg, automatisk vaskesystem for lasterom og rørsystem, UV-anlegg for desinfisering av sirkulert vann til og fra lasterommet med mer.

Brønnbåten er spesielt designet og arrangert for å ta vare på alt vann i forbindelse med. både avlusing og sortering av fisk, der alt vann som går over bord, blir kjørt gjennom filtersystem for oppsamling og destruering av lus med mer.

Les også:
Slår sammen brønnbåtrederier 27.05.2010
Kontrakt på ny brønnbåt 23.04.2010