Innsidere tegner aksjer i AKVA group

Flere primærinnsidere har tegnet seg for aksjer i emisjonen som skal gjennomføres i AKVA group ASA. I tillegg har noen innsidere og nærstående kjøpt et mindre antall aksjer.

Utstyrsleverandøren AKVA group ASA har tidligere kunngjort at selskapet skal gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 8.611.434 aksjer til en tegningskurs på 11 kroner.

Les også: Emisjon i AKVA group 24.05.2011
Les også: Overskudd og emisjon i AKVA group 27.04.2010

Frode Teigen, styremedlem i AKVA group, har den 17 juni 2011 overført 2 750 000 tegningsretter til selskapet Kontrari AS, som er 100 prosent eid av Frode Teigen. Etter overføringen har Kontrari AS tegnet seg for 2 750 000 nye aksjer. Det fremgår av en børsmelding fra AKVA group ASA.
  
Egersund Group AS, hvor Frode Teigen eier 50,0 prosent av aksjene, har den 17 juni 2011 kjøpt 343 000 tegningsretter til kurs NOK 0,02 per rettighet, og har senere tegnet seg for 343 000 aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. Egersund Group eier ikke aksjer i AKVA group før emisjonen.
  
Frode Teigen, Kontrari AS og Egersund Group AS vil eie 8 593 000 aksjer tilsvarende 33,3 prosent av aksjene i AKVA group når de ovennevnte aksjene er utstedt.
   
Trond Williksen, Chief Executive Officer i AKVA group, har kjøpt 17 000 tegningsretter i AKVA group ASA for NOK 0,01 per rettighet og deretter tegnet seg for 17 000 aksjer for NOK 11,00 per aksje. Trond Williksen vil eie totalt 40 000 aksjer i AKVA group ASA når de tegnede aksjene er utstedt, samt at han har 120 000 opsjoner i selskapet. Det fremgår av en annen børsmelding fra AKVA group ASA.
 
Trond Severinsen, Chief Marketing Officer i AKVA group har tegnet seg for 7 475 aksjer i AKVA group ASA for NOK 11,00 per aksje i henhold til tegningsretter han har. Trond Severinsen vil eie totalt 22 425 aksjer i AKVA group når de tegnede aksjene er utstedt, samt at han har 56 678 opsjoner i selskapet.
 
Per Andreas Hjetland, Chief Operating Officer i AKVA group, har kjøpt 2 500 aksjer i AKVA group ASA for NOK 11,50 per aksje. Ny beholdning etter kjøpet er 2 500 aksjer i AKVA group ASA.
 
Riomar AS, et selskap eid av nærstående til Arve Ouff, Group controller i AKVA group, har tegnet seg for 1 900 aksjer for NOK 11,00 per aksje i henhold til tegningsretter selskapet har. Selskapet meldte den 17. juni at det hadde kjøpt 24.350 aksjer i AKVA group ASA for NOK 10,83 per aksje. Riomar AS vil eie totalt 30 050 aksjer i AKVA group ASA når de tegnede aksjene er utstedt, samt at Arve Ouff har 14 170 opsjoner i selskapet.

Aksjer tegnet i emisjonen forventes å bli utstedt på eller rundt 5 juli 2011.

Les også: Flere innsidere kjøper i AKVA group 10.06.2011
Les også: Primærinnsidere kjøper i AKVA group 08.06.2011