Ny viten om fiskens immunsystem

På Europharma sitt Lofotseminar la Simon MacKenzie, fra Universitetet i Barcelona, fram revolusjonerende ny viten om fiskens immunsystem.

Arbeidet til forskergruppen i Barcelona har vakt stor interesse hos internasjonale legemiddelselskaper og kan potensielt få stor betydning for utvikling av bedre vaksiner, legemidler og immunstimulanter til bruk i oppdrett, skriver Europharma AS i en pressemelding.

MacKenzie forklarte hvordan man hittil i altfor stor grad har sammenlignet fiskens immunsystem med pattedyrenes, selv om det i realiteten er store forskjeller. For mens røde blodceller hos mennesker ikke har kjerne, og har som hovedoppgave å frakte oksygen rundt i kroppen, så har de røde blodcellene hos fisk kjerne, og samtidig en langt mer kompleks funksjon.

Forskerne har nå vist hvordan de røde blodcellene hos fisk faktisk oppfatter og reagerer immunologisk på ulike virus og bakterier. Det betyr at man fram til nå strengt tatt bare har fokusert på 5 prosent av fiskens immunsystem (de hvite blodcellene), mens man heretter også kan ta hensyn til de resterende 95 prosnt (de røde blodcellene), forteller Europharma.

– Dette kan fullstendig endre på måten vi tenker på fiskens immunsystem på. Vi satser mot å kunne måle hvordan hele systemet fungerer, framfor å bare se på enkeltelementer, sier MacKenzie.

Funnene underbygger den helsemessige verdien av fysisk fostring hos fisk. En topptrimmet fisk vil ha flere røde blodceller og slik være bedre immunologisk skikket for virus- og bakterieangrep, heter det i meldingen fra Europharma AS.