Norsk Marin Fisk får FoU-konsesjon

Del saken

Et datterselskap av Norsk Marin Fisk har fått tilsagn om FoU-konsesjon for oppdrett av laks.

I brev fra Fiskeridirektoratet har Norsk Marin Fisk AS (NMFI), gjennom sitt heleide datterselskap Nordfjord Forsøksstasjon AS, fått tilsagn om en FoU-konsesjon for oppdrett av laks.

Konsesjonen er begrenset med inntil 780 MTB og gitt for en periode på 3 år, med mulighet for deretter å forlenge i 2-års bolker. Veterinærinstituttet i Oslo har det faglige ansvaret for forsøkene, som blant annet omhandler fiskefôrets påvirkning på tarmhelse hos laks.

NMFI bærer det kommersielle ansvar og potensial knyttet til drift av konsesjonen. Konsesjonen er gratis, og det er forventet offentlig støtte som tilsvarer merkostnadene knyttet til FoU sammenlignet med drift av en vanlig konsesjon. Første utsett er planlagt på Nødset i Bremanger til april 2012. Selv om lakseproduksjon vil være et nytt virksomhetsområde for NMFI, har både administrasjon og driftspersonell lang erfaring fra tidligere lakseoppdrettsvirksomhet, opplyser Norsk Marin Fisk i en pressemelding.

Fra før driver NMFI settefisk- og matfiskproduksjon av torsk i sine heleide datterselskap Bremar AS og Nordfjord Torsk AS. Det drives for tiden leieproduksjon av settefisk for Codfarmers ASA. I matfiskproduksjonen gir bruk av avlet settefisk stadig raskere tilvekst og større slaktefisk.