Leter etter kilden til rømt laks

Del saken

Fiskeridirektoratet arbeider med å oppspore kilden til rømlingene etter rapporter om fangst av store mengder rømt oppdrettslaks i Trøndelag.

– Vi har nå samlet inn fettfinneprøver fra oppdrettslaks som ble tatt i kilenot ved Agdenes, og sendt dem til analyse på Havforskningsinstituttet for å slå fast om de stammer fra en eller flere rømmingsepisoder.

Det sier seksjonssjef Ståle Hansen i Fiskeridirektoratet region Trøndelag i en pressemelding. 

Regionkontoret vil også samarbeide med kilenotfiskere og elveeierlag for å samle inn prøver av rømt oppdrettsfisk som fanges i kilenøter eller i elver. Her er også formålet, i første omgang, å slå fast om det er en eller flere rømminger som er opphav til fangstene.

– Avhengig av hva analysene viser, vil vi vurdere hvordan vi skal gå videre med undersøkelsene for å spore opprinnelsen til fisken, sier Hansen.

Tiltakene ble presentert for miljøvernavdelingene hos fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag onsdag den 29. juni.

- Ingen har rapportert rømming

I forrige uke tok Fiskeridirektoratet region Trøndelag kontakt med alle oppdrettere i området og ba om at de sjekket samtlige anlegg for å finne eventuelle skader på nøter og anlegg. Alle har svart og ingen har rapportert om hull som kan ha ført til rømming.

Bakgrunnen for tiltakene som nå gjennomføres er de til dels store mengdene med oppdrettsfisk som fanges i Trøndelag.

– Vi håper det vi gjør nå skal bidra til å finne svar på hvorfor det er så mye fisk på rømmen i Trøndelag, sier Hansen.

I tillegg er NINA (Norsk institutt for naturforskning) i gang med å undersøke laks fra kilenotfangster ytterst i Trondheimsfjorden for å beregne innsiget av villaks, og for å overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks.