Veileder om ansvar for riktig medisinbruk

Del saken

Mattilsynet presiserer om ansvar mellom rekvirent og medhjelper ved legemiddelbruk til fisk.

Mattilsynet øker tilsynet med legemiddelbruk i akvakulturnæringen i 2011, og tilsynet har nå utarbeidet en kort veileder til næringen, som presiserer rekvirentens og medhjelperens ansvar for forsvarlig og riktig bruk av legemidler til laks og annen fisk.

Rekvirenten - veterinær eller fiskehelsebiolog - som skriver ut resept for legemiddel har også hovedansvaret for bruk av dette. Rekvirenten regnes som bruker selv om det er dyreholderen eller en annen medhjelper som administrerer legemidlet til dyret.

Det meste av legemidlene i oppdrettsnæringen tilføres med bistand fra rekvirentens medhjelper. Medhjelper kan bli holdt ansvarlig hvis behandlingen ikke gjennomføres i henhold til rekvirentens instruksjoner og øvrige krav i regelverket, påpeker Mattilsynet.