Stor interesse for innovasjonspris

Del saken

Stiftelsen Nor-Fishing har oppnådd stor interesse for Aqua Nors Innovasjonspris 2011. Hele 18 søknader fra inn- og utland var mottatt ved fristens utløp den 15. mai i år.

Det er mer enn noen gang tidligere både i forbindelse med Nor-Fishing og Aqua Nor messene.

Juryen har hatt et omfattende arbeid med å behandle alle søknadene og vurdere det faglige og innovative innhold. De har nå avgitt innstilling på tre sterke kandidater som alle kan være vinnere av prisen. Styret i Stiftelsen Nor-Fishing vil på basis av juryens innstilling utpeke den endelige vinner av Aqua Nors Innovasjonspris under mottagelsen på messen den 16. august, opplyser Stiftelsen Nor-Fishing i en pressemelding.

Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2011, som deles ut på Aqua Nor messens åpningsdag, er på 100.000 kroner, et diplom og et bilde fra Trondheim, med Nidarosdomen og Nidelva. Årets søknader dekker et vidt fagfelt innen akvakultur. Direktør for Aqua Nor, Ola Eriksen, uttaler at flere av søknadene er innenfor behandling mot lus og utstyr for å bekjempe rømming.

- Prosjektene er gjerne samarbeid mellom fiskeoppdretter, utstyrsleverandører og forskningsmiljøer, noe som viser at alle parter tar oppdrettsnæringens utfordringer på alvor, sier Eriksen.

Tre nominerte kandidater

Årets nominerte kandidater er i alfabetisk rekkefølge:

  • Flatsetsund Engineering AS på Frei utenfor Kristiansund har utviklet et pumpesystem med innbygde dyser som spyler lusa av laksen idet fisken pumpes fra en merd over i en ny. Utstyret påfører ikke fisken målbar stress, man unngår bruk av medisinske kjemikalier og reduserer lusebelastning på villaksen.
     
  • Maskon AS i Stjørdal har utviklet en helautomatisk vaksinemaskin for settefisk av laks og ørret. Den manuelle vaksineringen har vært en uhyre arbeidskrevende og ikke helt ufarlig prosess for de som har arbeidet med vaksineringssprøyten dersom de selv skulle bli stukket. Nå kan 20.000 fisk vaksineres i timen og for å vaksinere 200.000 fisk vil bemanningen reduseres med 10 – 12 personer fra manuell til helautomatisk drift.
     
  • Nutrio AS i Fredrikstad har utviklet enkelt håndholdt måleutstyr som gir umiddelbart svar på for eksempel fiskens farge, fettinnhold, holdbarhet m.m. Målingen foregår uten at det må foretas destruktiv og tidkrevende prøvetaking, og utstyret har stor interesse for alle ledd fra oppdretter til butikk og forbruker.
     

Juryen har bestått av Kjell Maroni, fagsjef for FoU Havbruk i FHL, Viggo Andreassen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Petter Arnesen, konsernansvarlig for fôr, miljø, avl og genetikk i Marine Harvest ASA og Tor Anders Elvegaard, prosjektdirektør i Nordlaks-konsernet.

Relaterte artikler
•  Felles trøndersk satsing på Aqua Nor 30.06.2011 
•  Søker kandidater til årets miljøpris 26.05.2011 
•  Ny helautomatisk vaksineringsmaskin 24.01.2011
•  Lovende mekanisk lusefjerner 03.06.2010