Konferanse om fiskehelse, velferd og miljø

Del saken

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) avholdt nylig en konferanse om utfordringer for fiskehelse, velferd og miljø.

Tema var utfordringer som følge av den meget raskt voksende akvakulturproduksjonen globalt og balansen som må til for å sikre god forvaltning i fremtiden. Konferansen ble holdt i Panama City, Panama fra 28. – 30. juni 2011, melder Mattilsynet.

Bakgrunn for konferansen er den store veksten i produksjon som en ser i nærmest alle verdensdeler og det store potensialet som akvakulturproduksjon representerer som alternativ proteinkilde for en voksende humanpopulasjon. I takt med veksten i produksjonen ser en nye sykdommer og store belastninger for miljøet.

OIE er det globalt anerkjente standardsettende organet for offentlige krav til kontroll og overvåking av fiskehelse og velferd, med 178 medlemsland. For å bidra til å sette fokus på viktigheten av god forvaltning for god fiskehelse og velferd og dermed også for å sikre best og mest mulig produksjon, organiserte OIE en global konferanse med representanter fra myndigheter, vitenskapelig miljøer og givere.

Norge var representert med CVO Keren Bar-Yaacov og seniorrådgiver Martin Binde, begge jobber til daglig i Mattilsynet. I tillegg var EU representert med den norske nasjonal ekspert Sigrid Cabot. Bar-Yaacov var bedt om å holde innlegg om evaluering av myndigheter med ansvar for fiskehelse og velferd. 

- Det er viktig å finne gode kriterier for å evaluere det arbeidet som gjøres i de enkelte land og bygge på den kompetansen som finnes, herunder bruk av spesialiserte fiskehelsebiologer, i arbeidet med å bygge opp solide og kompetente myndigheter som kan skape tillitt på den internasjonale arenaen, sier Bar-Yaacov.

Konferansen avsluttet med deklarasjon om:

  • Viktigheten av å ha gode overvåkings- og kontrollsystemer for å hindre ukontrollert smittespredning i internasjonal handel.
  • Viktigheten av å hindre ukontrollert bruk av antimikrobielle midler til skade for både miljøet og potensielt for folkehelsen.
  • Behovet for å styrke utdanning av veterinærer i synergi med annet fiskehelsepersonell, for å skaffe mer spesialkompetanse om sykdommer hos akvatiske organismer, deres overvåking og kontroll.
  • Behovet for å sikre styrking av fiskehelse- og velferdsmyndighetene i land med massivt produksjonsøkning, gjennom gode systemer for evaluering og oppfølging, i samarbeid med viktige giverorganisasjoner og giverland.