- Kan stamme fra ett enkelt anlegg

Den rømte fisken som er fanget i Agdenes kommune i Sør-Trøndelag, kan stamme fra ett enkelt anlegg.

Det viser analyser Fiskeridirektoratet har fått utført, melder Fiskerdirektoratet.

Les også: Leter etter kilden til rømt laks 30.06.2011

Fiskeridirektoratet har fått analysert biologisk materiale fra 61 fisk fanget i kilenot i Agdenes kommune. Fisken var i hovedsak hannfisk og var relativt homogene i størrelse.

De foreløpige analysene, som er utført av Havforskningsinstituttet, viser at den genetiske variasjonen i prøvematerialet ikke er større enn den variasjonen en normalt kan finne i en kilde.
 
Fiskeridirektoratet kan dermed ikke utelukke at den fangede fisken fra Agdenes i hovedsak stammer fra ett enkelt anlegg.
 
Fiskeridirektoratet vil fortsette innsamlingen av fettfinner fra elver og kilenøter i Trøndelag.