Eksportprisen vidare opp i veke 28

Porsjonsstykke av laksefilet. Foto: Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks steig med rundt to kroner frå veke 27 til veke 28.

I veke 28 2011 var eksportprisen for fersk laks 33,21 kroner per kilo, ein oppgang på 6,4 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 28 enda på 13.277 tonn, ein oppgang på 9,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12.160 tonn.

I veke 28 vart det eksportert 1.109 tonn frosen laks, og prisen var 35,12 kroner per kilo.

2011

Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
28 13 277 33,21 1 109 35,12
         
27 12 160 31,20 1 048 37,24
26 12 880 28,54 941 38,24
25 13 159 31,61 889 39,45
24 11 833 33,37 925 39,81
23 13 201 34,11 914 39,65
22 10 922 36,08 790 41,99
21 12 609 36,67 843 41,50
20 10 413 38,75 334 41,97
19 13 036 40,05 320 39,77
18 11 889 42,21 306 40,60
17 9 888 42,71 222 41,06
16 8 130 43,08 299 44,00
15 13 763 43,61 773 40,59
14 12 729 42,20 753 42,95
13 10 941 40,94 756 42,47
12 11 899 40,79 720 43,45
11 12 165 40,44 634 42,82
10 12 801 40,56 630 43,92
9 10 941 40,89 805 44,47
8 10 585 41,61 512 44,25
7 10 982 40,81 870 43,51
6 10 817 39,71 780 43,16
5 10 320 39,98 1 050 43,00
4 11 570 38,82 913 42,30
3 11 853 40,44 1 014 42,38
2 11 133 39,96 789 41,85
1 9 309 38,43 518 39,64

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2010.