Moderne slakting av laks

Havbruksnæringen stiller krav til egen kompetanse og velferdstilpasset teknologi i alle ledd. Et sentralt tema er etisk avliving av fisk.

En ny brosjyre presenterer resultater fra relevante prosjekter gjennom Handlingsplan Laks, ledet av FHL.

Norsk havbruksnæring har hatt en eventyrlig utvikling siden starten for noen tiår siden. I denne perioden har veksten i produsert volum økt år for år med en topp i 2008 på nærmere 900.000 tonn laks og ørret, og en omsetning på vel 19 milliarder kroner, melder FHL.

I moderne matproduksjon har dyrevelferd nærmest blitt en forutsetning for god økonomi, og hvor trivsel er en viktig faktor. I akvakultur er fokus på fiskevelferd i ferd med å endre vårt produksjonsopplegg, da dette er en viktig forutsetning for produksjon av mat av høy kvalitet.

I tillegg er både offentlig lovverk og kundekrav med på å fremskynde en utvikling hvor nye produksjonsmetoder endres og etableres i næringa. I en verdikjedeproduksjon på 2 til 3 år, fra avl og rognproduksjon, settefisk, oppdrett av matfisk, transport og slakting, og videre til kunde og konsum i markeder over hele verden, er topp kvalitet og god fiskevelferd et viktig fundament i en fremtidsrettet næring.

Norsk havbruksnæring tar alle disse utfordringene på alvor og stiller krav til egen kompetanse og velferdstilpasset teknologi i alle ledd. Etisk avliving av fisk er en del av dette og har vært grunnlaget for en stor satsing på omlegging av slaktemetoder i havbruksnæringen, uttaler FHL.

Brosjyren "Moderne slakting av laks" gir et utdrag av resultater fra en rekke prosjekter de siste årene, gjennomført i regi av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) sitt program Handlingsplan Laks, ledet av FHL.

Last ned brosjyre: Moderne slakting av laks (pdf)