Forsker på ILA-vaksine

Fremdeles mangler vi effektive vaksiner mot sykdommen ILA på fisk.

Nå arbeider forskere ved Veterinærinstituttet med å utvikle en ILA-vaksine basert på et norsk vaksinekonsept som utnytter og styrer immunsystemets egne mekanismer, melder Veterinærinstituttet.

− Utvikling av vaksiner mot virussykdommer i laks er vanskelig, forklarer Siri Mjaaland, seniorforsker på Veterinærinstituttet. − Mer kunnskap om samspillet mellom virus og vert og hvordan viruset unnslipper laksens immunsystem, er nødvendig for vite hva slags strategi en skal velge, forklarer hun.

− Videre er det viktig å forstå hvordan vi best stimulerer laksens immunsystem for å utvikle en beskyttende vaksine, sier Mjaaland.

Les også: Nye regler om vaksinasjon av fisk 19.10.2010
Les også: Åpner for vaksinering mot ILA i Norge 19.04.2010

Utnytter slektskap til influensavirus

− ILA-viruset er i slekt, og deler mange egenskaper med influensaviruset, som vi også forsker på blant annet i samarbeid med Universitetet i Oslo, fortsetter hun. − I et nylig innvilget forskningsprosjekt på ILA og vaksiner ønsker vi å dra nytte av likhetstrekk mellom disse virusene. I dette prosjektet benytter, tilpasser og videreutvikler vi prinsipper etablert ved forskning på influensavirus og en nylig norskutviklet og lovende vaksinestrategi (Vaccibody), for se om den vil fungere som en vaksine mot ILA, forklarer hun.

«Målsøkende» vaksinekonsept

− Konseptet går ut på å utnytte og ”styre” immunsystemets egne mekanismer. I et vaccibody- molekyl kan deler fra bakterier, virus eller kreftceller settes inn i den ene enden av molekylet, mens såkalte ”målsøkende” molekyler settes i den andre. Vaksinen vil dermed styre direkte mot de cellene som setter i gang og dirigerer kroppens immunrespons. Avhengig av hvilket målsøkende molekyl som settes inn i vaksinen, kan immunsystemet styres i ulike retninger og på den måten sette i gang den immunresponsen som virker best for det enkelte virus eller bakterie, forklarer Mjaaland.

Vaksinekonseptet utprøves på ILA

− Vi har i samarbeid med Universitetet i Oslo vært med på å utvikle og prøve ut dette prinsippet i en vaksine mot pandemisk influensa A på mus med svært lovende resultater. Selv etter å ha gitt dødelige doser influensa, oppnådde musene full immunitet etter en uke, sier Mjaaland.

− Dette komparative aspektet ønsker vi å utnytte til å utvikle en effektiv vaksine mot ILA. Prosjektet vil bidra til grunnleggende kunnskap om fiskehelse og samspill mellom virus og fisk som vil komme industrien til gode. Vi har allerede kommet godt i gang med utviklingen av den ”laksifiserte” vaccibodien og etablering av metoder for å måle fiskens beskyttende immunresponser etter vaksinering og infeksjon, avslutter Mjaaland. 
 
Les også: - Vellykket symposium om ILA 20.09.2010