Bedring i AKVA group

Arkivbilde: Fôrflåte fra AKVA group. Foto: AKVA group ASA
Del saken

Utstyrsleverandøren AKVA group oppnådde i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på 3,7 millioner kroner, mot til sammenligning -20,9 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Driftsinntektene økte til 222,4 millioner kroner i 2. kvartal i år, fra 176,3 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. Det fremgår av en børsmelding fra AKVA group ASA.

Selskapets ordreinngang var på 285 millioner kroner i 2. kvartal 2011, og ordrereserven var på 342 millioner kroner ved utløpet av kvartalet.

Anbefaler ikke budet fra Kontrari

Kontrari AS, som er eid av styremedlem Frode Teigen, har lagt inn bud på AKVA group AS etter at Kontrari, Frode Teigen og nærstående, samt Egersund Group AS som er 50 prosent eid av Frode Teigen, tidligere i sommer oppnådde en eierandel på 40 prosent i AKVA group.

Frode Teigen med Frode Teigen og nærstående oversteg dermed tilbudspliktgrensen ved en oppnådd eierandel på 1/3 av aksjene i selskapet, og ble derfor pliktig til å legge inn bud på alle de øvrige aksjene i selskapet. Tilbudet fra Kontrari AS er på 11 kroner per aksje og tilbudsperioden utløper den 19. august 2011.

Fisk.no omtalte den 27. juni at Kontrari hadde inngått en forwardkontrakt med Egersund Group AS, for salg av 1.519.315 aksjer i AKVA group til Egersund Group. Forwardkontrakten ble senere realisert og Kontrari AS ble da sittende igjen med 2.233.785 aksjer i AKVA group, mens Egersund Group fikk en beholdning på 2.600.000 aksjer i selskapet.

Les også:
Kontrari varsler bud på AKVA group 27.06.2011
Les også: Innsidere tegner aksjer i AKVA group 21.06.2011

I en uttalelse av 9. august fra styret i AKVA group, anbefaler styret i selskapet at aksjonærene ikke aksepterer tilbudet fra Kontrari.

Oppdatert: I en børsmelding den 22. august 2011, opplyses det at Kontrari AS ved utløpet av tilbudsperioden, har mottatt aksepter for til sammen 809.059 aksjer. Etter gjennomføring av kjøp i henhold til aksepter, vil Kontrari AS og nærstående eie 11.142.844 aksjer i AKVA group, tilsvarende 43,13 prosent av antallet aksjer og stemmeretter i selskapet.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2-2011 - AKVA group ASA (pdf)
Presentasjon Q2-2011 - AKVA group ASA (pdf)