Fastsatte sone mot krepsepest i Eidskog

Del saken

Mattilsynet har fastsatt forskrift om sone for å bekjempe og begrense krepsepest Buåa og Harstadsjøen i Eidskog kommune.

Høsten 2010 ble sykdommen krepsepest påvist hos edelkreps i Buåavassdraget i Eidskog kommune. Krepsepest er en mikroskopisk sopp som utrydder all edelkreps (Astacus astacus) dersom den spres til en krepselokalitet. For å bekjempe sykdommen og hindre videre spredning har Mattilsynet fastsatt en egen forskrift som gjelder for dette vassdraget og tilstøtende landområder, melder Mattilsynet. 

Buåavassdraget renner gjennom Harstadsjøen på Vestmarka i Eidskog kommune i Hedmark, og renner videre sørover til Sverige hvor Buåa skifter navn til Högsäterelva. Krepsepest er påvist på norsk side av elva.

Krepsepest er en trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Krepsepest angriper ikke andre dyreslag eller mennesker, men det er stor fare for at den kan spre seg til andre deler av vassdraget og til andre vassdrag i området. Slik spredning er gjerne knyttet til flytting av kreps eller transport av båter og utstyr som har vært benyttet i smittede vassdrag.

Mattilsynet understreker at det er forbudt å krepse i vassdrag som er smitteerklærte. Videre at det er krav om å tørke og/eller desinfisere båter, fiske- og fangstutstyr og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i smitteerklærte vassdrag, før de kan brukes andre steder. Vann i seg selv skal heller ikke bringes over i andre vassdrag.

Det er heller ikke tillatt å føre levende kreps eller andre akvatiske organismer inn i sonen.

Mattilsynet ber publikum være ekstra oppmerksomme og ta beskrevne forholdsregler med alt av båter og utstyr som har vært brukt i Buåa før det brukes i andre vassdrag. Funn av flere døde kreps i et vassdrag skal meldes til Mattilsynet på telefon 06040, opplyser tilsynet..

Se også brosjyre om hvordan man unngår å spre krepsepest.