Krepsepest påvist i Sør-Trøndelag

Arkivbilde av signalkreps. Foto: Trude Vrålstad / Veterinærinstituttet

Signalkreps med krepsepest er satt ut i Skittenholvatnet i Sør-Trøndelag.

Krepsepest er den største trusselen mot den utrydningstruede edelkrepsen, og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ser svært alvorlig på lovbruddet, uttaler DN i en pressemelding.

– Dette er miljøkriminalitet. Signalkreps er en fremmed art og forekommer ikke naturlig i Norge. Å sette ut signalkreps er straffbart, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i DN.

Det er også forbudt å innføre levende eller ukokt ferskvannskreps til Norge.

- Tidenes nordligste tilfelle

Signalkrepsen ble tatt i garn i Skittenholvatnet i Hemne kommune. Nå er det påvist at denne krepsen hadde krepsepest, og det er første gang denne sykdommen er påvist så langt nord som Sør-Trøndelag. Dette er en svært smittsom sykdom som forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci (Saprolegniaceae, Oomycota).

Infeksjonen fører til akutt sykdom hos vår ferskvannskreps (edelkreps) og kan medføre total utryddelse av krepsen i vassdrag som angripes. Signalkreps bærer med seg krepsepest, og den er selv immun mot sykdommen, opplyser DN.

Krepsepest spres av mennesker

Krepsepesten sprer seg i hovedsak gjennom menneskelig aktivitet. Det kan være å flytte eller sette ut infisert kreps, fisk, vann eller bunnmateriale. Smitten kan også spres med båter, krepseteiner, fiskeutstyr, garn, klær, gummistøvler, vadeutstyr og lignende brukt i infisert vann.

– Én signalkreps er nok til å ta livet av en hel bestand av edelkreps. Hvis du flytter signalkreps fra et vassdrag til et annet, bidrar du i verste fall til at edelkrepsen blir utryddet i Norge, sier Svarte.

Mattilsynet har i en omtale av saken, listet opp regelverk og forholdsregler mot spredning av signalkreps og krepsepest.

Vil kartlegge utbredelsen

DN vil i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Hemne kommune ta initiativ til å kartlegge utbredelse av signalkrepsbestanden i vassdraget til Skittenholvatnet. Med bakgrunn i kartleggingen, vil DN vurdere eventuelle tiltak for å begrense videre spredning av signalkreps. Mattilsynet utreder saken, og kommer til å utarbeide en forskrift for området.

Edelkreps er en sterkt truet art

Edelkrepsen (Astacus astacus) står oppført som sterkt truet i den norske rødlista, og arten omfattes av flere internasjonale avtaler. Den største trusselen mot edelkreps, er krepsepest.  For edelkrepsen er det katastrofalt om en signalkreps kommer inn i leveområdet dens, fordi den er forsvarsløs mot parasitten som fører til sykdommen.

Signalkreps (Pasifastacus leniusculus) kan forveksles med edelkreps. Sammenlignet med edelkrepsen, har signalkrepsen et glattere og brunere skall. Signalkrepsen mangler også en karakteristisk tagg ved furen bak hodeskjoldet. Den har også noe større klør i forhold til kroppsstørrelsen, sammenlignet med edelkrepsen, og den har vanligvis en hvit flekk på klørne.