Full fart i vaksineringen

Salget av vaksiner til laks gjorde et voldsomt byks i juli, da det ble omsatt 52,6 millioner doser laksevaksine i Norge.

På samme tid i fjor ble det kun solgt i underkant av 30 millioner doser, men 2010 var slik sett et noe utypisk år med spesielt kalde temperaturer. Forsinkelsene medførte at en uvanlig stor andel av vaksinesalget til 0-åringene kom i august. Da ble det satt ny rekord for månedssalg av vaksine med 57 millioner doser, skriver vaksineleverandøren Europharma AS i et nyhetsbrev.

- Det er ingen grunn til å tro at dette vil gjenta seg i august i år, fastslår Europharma.

- Mens årets 1-åringer for mange ble senere enn vanlig, ser produksjonen i hvert fall i deler av landet nå ut til å nærme seg normalnivå, om det overhodet går an å bruke et slikt uttrykk i fiskeoppdrett, heter det videre.

Europharma forventer at vaksineomsetningen i august og september blir høy, men uten de store utslagene man så i fjor.

Det ble ifølge Europharma solgt 1,4 millioner doser vaksine til ørret i juli, mens det ikke ble solgt vaksine til torsk.

Pharmaq AS har noe avvikende tall fra Europharma i sin statistikk for vaksinesalget i Norge i juli måned. Det ble solgt 54,5 millioner doser av laksevaksine (30,0 i fjor), 2,1 millioner doser av ørretvaksine (2,6) og 23,5 millioner doser av PD-vaksine (15,3), opplyser Pharmaq.