Samtaler med Skottland og Mosambik

Fiskeri- og kystdepartementet hadde i går politiske samtaler med representanter fra Skottland og Mosambik.

- Som viktige produsenter av oppdrettet laks har Skottland og Norge mange felles utfordringer.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i etterkant av de politiske samtalene med sin skotske kollega, Stewart Stevenson. De felles utfordringene var bakgrunn for at Skottland og Norge i 2009 undertegnet en MoU på havbruk, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

- Denne avtalen er et godt rammeverk for samarbeid innen havbruksforvaltning og møtet i dag bygget videre på dette samarbeidet, sa Berg-Hansen 
 
Les også: Skottland og Norge signerte MoU om akvakultur 17.08.2009 

Har samarbeidet med Mosambik i over 30 år

Statssekretær Kristine Gramstad hadde på sin side politiske samtaler med Mosambiks viseminister for fiskeri, Gabriel Muthisse. Norge har i over 30 år hatt diverse fiskerisamarbeidsprosjekter med Mosambik.

Formålet med å invitere viseminister Gabriel Muthisse til Aqua Nor, er at mosambikiske fiskerimyndigheter skal få et bedre inntrykk av dagens tilstand i norsk og internasjonal akvakultur, og at dette skal være med på å berede grunnen for den videre utviklingen av akvakultur i Mosambik.

I tillegg vil viseminister Muthisse besøke Bergen, hvor han vil få en innføring i norsk kontroll og oppsyn med fiskeriene.

Les også: På «fiskeritokt» i Maputo havn 17.04.2009
Les også: På forskningstokt langs Mosambiks kyst 16.08.2009