«Ei merd av muligheter»

Fiskeoppdrett i vinterkledd landskap. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

To nye utredninger ble presentert på verdiskapningsseminaret «Ei merd av muligheter» på Aqua Nor i Trondheim.

- Regjeringa sin visjon er at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. For havbruksnæringa vil det si at vi skal ligge i front når det gjelder forskning og bærekraftig utvikling.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sin innledning under verdiskapningsseminaret «Ei merd av muligheter» på Aqua Nor den 16. august 2011.

- Jeg er også opptatt av at vi skal ligge i front når det gjelder å skape verdier av det vi produserer, å skape spennende produkter, utvikle nye markeder, skape interessante sjømatarbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn, fortalte Berg-Hansen.

- Jeg er overbevisst om at næringen har et stort vekstpotensial, også når det gjelder å øke verdien på den fisken vi allerede produserer. Jeg vil gjerne utvikle rammevilkår som støtter opp under dette, sa Berg-Hansen.

Les hele talen her: «Ei merd av muligheter» - åpningsinnlegg av Lisbeth Berg-Hansen

Potensial for økt verdiskapning 

Under seminaret ble det presentert to utredninger som har tatt for seg ulike sider av verdiskapningspotensialet i norsk havbruksnæring.

Den ene er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk sammen med Kontali analyse og har tittelen «Potensial for økt verdiskaping i lakse- og ørretoppdrettsnæringen». Ulf Winther fra SINTEF Fiskeri og havbruk presenterte utredningen som har hatt som formål å identifisere og vurdere potensialet for økt verdiskaping i ulike deler av verdikjeden for laks og ørret. 

En kunnskapsbasert fiskeri- og havbruksnæring

Den andre utredningen som har tittelen «En kunnskapsbasert fiskeri og havbruksnæring», er gjennomført av Universitetet i Stavanger, og er et ledd i det større prosjektet «Et kunnskapsbasert Norge». Utgangspunktet for utredningen, som ble presentert av Ragnar Tveterås fra Universitet i Stavanger, har vært å undersøke om den norske sjømatnæringen kan sies å være et globalt «kunnskapsnav».

I tillegg til presentasjonene av de to utredningene, holdt daglig leder i SalMar ASA, Yngve Myhre, og fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik, innledninger før det ble åpnet for debatt.

Dette seminaret var også et ledd i arbeidet med få innspill og meningsutvekslinger som kan inngå i arbeidet med en ny stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Les mer 
•  En kunnskapsbasert fiskeri og havbruksnæring - rapport (pdf)
•  Potensial for økt verdiskaping i lakse- og ørretoppdrettsnæringen - rapport (pdf)