Vil utvide samarbeidet med Chile

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen hadde i går politiske samtaler med sin chilenske kollega Pablo Alberto Galilea Carillo.

Samtalene tok for seg en rekke temaer knyttet til havbruk, ulovlig fiske og internasjonale prosesser om fiskeriforvaltning.

– Jeg setter stor pris på det gode samarbeidet vi har mellom våre land. Vi er begge store fiskeri- og havbruksnasjoner og jeg tror vi har alt å tjene på et godt og tett samarbeid, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Vil utvide og styrke samarbeidet innenfor havbruk og fiskeri

Ministrene var enige om å utvide og styrke samarbeidet både innenfor havbruk og fiskeri, og i de globale prosessene i kampen mot UUU herunder utviklingen av en flaggstatsavtale i FAO og i FNs fiskeriresolusjon vil Chile og Norge arbeide sammen, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

I etterkant av de politiske samtalene holdt Berg-Hansen en innledning på et norsk-chilensk seminar om lakselus.

– Norge og Chile møter mange av de samme utfordringene som lus representerer. Jeg håper at vi her i dag kan dele kunnskap og dra nytte av hverandres erfaringer. Det vil nok være behov for mange kloke hoder og gode ideer før vi kan legge utfordringene vi begge har med lus bak oss, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.