- En havbrukspolitikk for framtiden

Bærekraft og verdiskapning er sentrale stikkord for fremtidas havbrukspolitikk, sa statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet på et seminar under Aqua Nor.

- Bærekraft og verdiskaping er to helt sentrale stikkord for fremtidas havbrukspolitikk, og stikkord som danner viktige utgangspunkt for den nye stortingsmeldingen som skal skrives om fiskeri- og havbrukspolitikken.

Det sa statssekretær Kristine Gramstad i sitt innlegg i går, på et seminar om markedet for laks, som ble arranger i regi av Eksportutvalget for fisk og Nordea under Aqua Nor i Trondheim.

Les hele talen her: «En havbruksnæringspolitikk for framtiden» - tale av Kristine Gramstad

Les også: Stortingsmelding om sjømatnasjonen Norge 14.06.2011