- Miljømessig bærekraft er en forutsetning

Miljømessig bærekraft er en forutsetning for videre vekst i havbruksnæringen, fastslår statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet.

Sammen med foredragsholdere fra hele verden, deltok statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet på det internasjonale bærekraftsseminaret AkvaArena Sea 2011, som i går ble holdt i forbindelse med Aqua Nor i Trondheim.

Statssekretæren understreket i sitt innlegg at miljømessig bærekraft er en forutsetning for videre vekst i havbruksnæringen.

Gramstad minnet også om betydningen av havbruk for matsikkerheten i internasjonal sammenheng, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Les hele talen her: Environmental sustainability – a prerequisite for further growth

Les også: - En havbrukspolitikk for framtiden 18.08.2011