Underskudd i Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmon fikk i 2. kvartal 2011 et resultat før skatt på -62,7 millioner kroner, mot 8,4 millioner kroner i 2. kvartal 2010.

Driftsresultatet (EBIT) havnet på -51,3 millioner kroner i 2. kvartal kvartal 2011, mot til sammenligning 12,0 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. Driftsinntektene havnet på 452,9 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 551,6 millioner kroner i 2. kvartal 2010. Det fremgår av børsmelding med resultatrapport for andre kvartal 2011 som Norway Royal Salmon ASA la frem i dag.

Norway Royal Salmon sin EBIT før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser ble i andre kvartal 2011 NOK 31,6 millioner, mot NOK 52,0 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Hovedårsaken til den reduserte EBIT er lavere laksepriser enn i tilsvarende periode i fjor, opplyser selskapet. 

Resultat før skatt ble NOK -62,7 millioner i andre kvartal 2011, etter virkelig verdijustering på NOK -82,9 millioner grunnet vesentlig lavere markedspriser enn ved utgangen av forrige kvartal. Konsernet hadde i kvartalet en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 2,2 millioner.

Egenkapitalen var ved utgangen av kvartalet på NOK 531 millioner, noe som gir en egenkapitalandel på 36,3 prosent. Netto rentebærende gjeld var på NOK 481 millioner ved utgangen av andre kvartal.

Selskapets beskrivelse av hovedpunkter 2. kvartal 2011

 • Vesentlig fall i lakseprisene i siste halvdel av 2. kvartal.
 • Fortsatt fokus på effektiv drift og utnyttelse av produksjonskapasitet i oppdrettsvirksomheten.
  • Tilfredsstillende drift og god biologisk status. 
  • Lavere slaktevolum enn estimert i kvartalet er et resultat av utsatt slakting som følge av senere tilvekst og lave markedspriser i siste del av kvartalet.
  • Slaktevolum for 2011 estimeres til 20.000 tonn.
 • Noe høyere kostnader enn planlagt grunnet drift- og organisasjonsoppbygging relatert til veksten i selskapets oppdrettsvirksomhet.
 • Salgsvirksomheten har økt volum og forbedret marginer gjennom 2. kvartal.
 • EBIT før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser på MNOK 31,7 (MNOK 52,0).
 • Utbetalt utbytte på NOK 0,91 pr. aksje.
   

EBIT på kr 9,20 per kilo

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en EBIT før virkelig verdijustering i andre kvartal 2011 på NOK 30,8 millioner mot NOK 45,5 millioner tilsvarende kvartal i fjor. EBIT pr. kg sløyd vekt (før virkelig verdijustering) ble NOK 9,20 i andre kvartal 2011 mot NOK 13,91 i tilsvarende kvartal i fjor.

Det ble slaktet 3 351 tonn sløyd vekt mot 3 269 tonn sløyd vekt i samme kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten estimerer å slakte 20 000 tonn i 2011. Dette representerer en nedjustering av estimatet for 2011 med 1 500 tonn, fra 21 500 som ble estimert i regnskapsrapporten for 1. kvartal 2011.

Økt utbud og kraftig prisreduksjon

Salgsvirksomheten oppnådde en EBIT før virkelig verdijustering på NOK 5,2 millioner i andre kvartal 2011 mot NOK 10,1 millioner i samme kvartal i fjor. EBIT pr. kg før virkelig verdijustering ble NOK 0,46 i andre kvartal 2011 mot NOK 0,77 i tilsvarende kvartal i fjor. Omsatt kvantum i kvartalet er 11 244 tonn oppdrettsfisk som er en reduksjon med 1 900 tonn fra samme kvartal i fjor. 

- Prisnivået for laks ble kraftig redusert i løpet av andre kvartal i år, som skyldes økt tilbud i markedet hovedsakelig forårsaket av økte leveranser fra Chile, heter det i meldingen fra selskapet.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsapport Q2 2011 - Norway Royal Salmon ASA (pdf)
Presentasjon Q2 2011 - Norway Royal Salmon ASA (pdf)