Blodrødt i Sølvtrans

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA
Del saken

Brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding fikk i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på -17,1 millioner, mot 15,2 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Driftsinntektene for konsernet Sølvtrans Holding ASA falt til 68,7 millioner kroner i andre kvartal 2011, fra 76,8 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Det fremgår av resultatrapporten for 2. kvartal 2011, som Sølvtrans Holding ASA la frem i dag.

Nedskrivning av goodwill

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 32,2 millioner kroner i kvartalet. Justert for en salgsgevinst på 9,5 millioner kroner i 2. kvartal 2010, er dette en forbedring på 45 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor.

En nedskrivning av goodwill på til sammen 27,2 millioner kroner, knyttet til oppkjøpet av Frøyfisk AS i 2007, medfører at resultat før skatt i 2. kvartal ender på -17,1 millioner kroner, sammenlignet med 15,2 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010.

- Sterk kontraktsdekning

- Sølvtrans har en sterk kontraktsdekning for 2011 og 2012, og dette åpner for gode vekstmuligheter, heter det i rapporten. 

Det operative resultatet i andre kvartal preges av at alle båter har vært i full drift med gode rater, samtidig som selskapet har videreført fokuset på å forbedre driften og redusere kostnadene.

I tillegg til å ha senket driftskostnadene, har Sølvtrans økt inntektene ved å redusere driftsavbrudd (offhire). Dette bidrar i vesentlig grad til resultatfremgangen.

Høy beskjeftigelse på flåten kombinert med beskjedne investeringer, sørget for en god positiv kontantstrøm i kvartalet. Sølvtrans oppnådde 12,6 millioner kroner i positiv netto kontantstrøm i kvartalet, hovedsaklig som følge av tilnærmet full beskjeftigelse på flåten, reduserte driftskostnader, lave investeringer og benyttelse av fri avdragsperiode.

Les også: Frode Baade ny driftssjef i Sølvtrans 05.05.2011
Les også: Brandal slutter i Sølvtrans 24.01.2011

- Fortsetter den gode utviklingen

- Resultat og kontantstrøm for andre kvartal viser at Sølvtrans fortsetter den gode utviklingen som ble presentert i første kvartal 2011. En hardtarbeidende organisasjon med sterkt fokus på kostnader og det å holde båtene i kjøring uten driftsavbrudd, bidrar til et godt operativt resultat, sier konstituert administrerende direktør Roger Halsebakk i en kommentar.

- Vi er selvsagt ikke fornøyd med å måtte foreta nedskrivning av goodwill, men dette har dog ingen påvirkning på den operative driften og vår kontantstrøm, forteller Halsebakk.

- Vi opplever en økende etterspørsel etter brønnbåttjenester, og som en konsekvens av det vurderer vi nykontrahering i andre halvår 2011. En sterk kontraktsportefølje og en moderne og teknologisk ledende flåte, gir gode muligheter for ytterligere vekst i tiden fremover, sier Halsebakk.

Sølvtrans har en fortsatt sterk kontraktsdekning for sin flåte: 91 prosent kontraktsdekning ut 2011 og 63 prosent dekning for 2012.

Hovedpunkter finansielle resultater for 2. kvartal 2011: 
•  Driftsinntekter ble redusert til 68,7 millioner kroner (76,8).
•  EBITDA økte til 32,2 millioner kroner (31,7). EBITDA marginen endte på 47 prosent (41).
•  EBIT falt til -5,6 millioner kroner (23,3).
•  Resultat før skatt falt til -17,1 millioner kroner (15,2)

(Tall for tilsvarende periode i 2010 i parentes)

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2011 - Sølvtrans Holding ASA (pdf)
Presentasjon Q2 2011 - Sølvtrans Holding ASA (pdf)

Om Sølvtrans Holding ASA
Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av laks og ørret. Selskapet er ledende innen «closed system»- teknologi som virker positivt for miljø, dyrevelferd og kostnadseffektivitet. Flåten består for tiden av 13 moderne brønnbåter, beskjeftiget for en stor del på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge, Skottland og Canada. Sølvtrans ble etablert i 1986 og har sitt hovedkontor i Ålesund. (Kilde: Sølvtrans Holding ASA).