Påvisning av ny variant av PD-virus

Del saken

I april ble det påvist PD-virus (SAV) på en lakselokalitet i Midt-Norge. Nå mener Veterinærinstituttet at det ikke er den norske varianten SAV3.

Påvisningen ved RT-PCR ble gjort i forbindelse med sykdomsutredningen av et utbrudd med kardiomyopatisyndrom – CMS (hjertesprekk),  hvor det også ble påvist organforandringer som samsvarer med pancreas disease (PD)

Funnene understøttes av påvisning av spesifikke antistoffer mot PD-virus. Dødelighet før CMS-utbruddet var lav, og det er tidligere ikke funnet PD-virus på denne fiskegruppen. Fisken er slaktet ut  og det er ikke gjort ytterligere påvisninger av PD-virus i området, melder Veterinærinstituttet.

- Viruset grupperer ikke sammen med SAV3

Veterinærinstituttet har nå gjennomført en karakterisering av deler av genomet til SAV-stammen fra denne lokaliteten. Områder fra E2 og nsP3-genene er valgt ut for sekvensering da disse genene har størst variasjon mellom ulike varianter av SAV.

- Våre undersøkelser viser at de sekvenserte genområdene fra dette viruset ikke grupperer sammen med den norske varianten SAV3, men sammen med SAV2-subtypen. Likheten er størst med to isolater fra laks i saltvann i Skottland (F06-290), skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Samtlige tidligere karakteriserte SAV-varianter i Norge, både fra laks og regnbueørret, har tilhørt SAV3 (NSAV) subtypen.

Veterinærinstituttet arbeider med den videre karakterisering av viruset.

Les også: Ny rapport om leppefisk og PD-virus 16.08.2011
Les også: Jakter på bedre smittehåndtering 12.08.2011