Nytt helsesertifikat for fisk til utsett

Del saken

Helsesertifikater som tidligere skulle brukes ved omsetning av akvakulturdyr for utsett, er nå samlet i ett sertifikat. Det følger av en forskriftsendring som Mattilsynet har fastsatt.

Og det er ikke lenger krav om gjennomføring av særskilt overvåkning for BKD ved eksport av rogn til Skottland, melder Mattilsynet.

Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 346/2010 i norsk rett, og innebærer at helsesertifikater som skal brukes ved omsetning av akvakulturdyr for utsett, nå er samlet i ett sertifikat. Tidligere var det et eget sertifikat for omsetning inn til områder som har godkjente nasjonale tiltak for SVC, IPN, BKD og Gyrodactylus salaris, i tillegg til sertifikatet for attestering av status for sykdommer på liste 2.

Det åpnes nå også for bruk av karantene for ville akvatiske dyr med hensyn til SVC, IPN og BKD ved omsetning og import av mottakelige arter inn til områder med godkjente nasjonale tiltak for disse sykdommene. Dette vil imidlertid ikke få noen praktisk betydning for omsetning av akvakulturdyr til eller innenfor Norge, opplyser Mattilsynet.

Les også: Dyrehelsesertifikat for rogn og fisk 01.12.2010
Les også: Endrer forskrifter på fiskehelseområdet 14.04.2010

Nasjonale tiltak

Hvilke land og områder i EU som har godkjente nasjonale tiltak, fremgår av vedleggene til vedtak 2010/211/EU. Storbritannia er nå fjernet fra listen over områder med godkjent program for BKD (vedtak 2011/403/EU). Per dags dato er det bare Irland, Nord-Irland, Guersey, Jersey, Isle of Man og fastlandsområdene i Sverige og Finland som har godkjente nasjonale tiltak for BKD. Det er derfor ikke lenger krav om gjennomføring av særskilt overvåkningsprogram for BKD ved eksport av rogn til Skottland.

Områder i Norge som har godkjente nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris fremgår av vedlegg 5 i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 (omsetnings- og sykdomsforskriften).

Les mer
•  Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser (pdf)
•  Forskrift om endring i forskrifter om helsesertifikater ved omsetning og import av fisk (Lovdata)