Vedtok ny emisjon i Codfarmers

Del saken

Codfarmers ASA ønsker å hente inn inntil 90 millioner kroner i ny kapital.

Styret i Codfarmers har den 28. september 2011 fattet vedtak om en fortrinnsrettsemisjon i selskapet, fremgår det av en børsmelding fra Codfarmers ASA.

Det vises til børsmelding om avholdt generalforsamling 19. september 2011, der styret i Codfarmers ASA ble gitt fullmakt til å vedta en kapitalforhøyelse med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer i selskapet.

Et garantisyndikat har garantert for et minimumsbeløp på 54,2 millioner kroner i ny kapital.

Emisjonen skal etter styrevedtaket ha følgende hovedvilkår:

 • Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 7.976.579 og maksimum NOK 13.235.294 ved utstedelse av minimum 7.976.579 og maksimum 13.235.294 nye aksjer.
   
 • Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 29. september 2011 (som registrert i VPS pr 4. oktober 2011) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter. 
   
 • Tegningskursen er NOK 6,80 pr nye aksje. 
   
 • Tegningsperioden skal begynne 5. oktober 2011 og avsluttes kl 17:30 (norsk tid) 19. oktober 2011, likevel slik at tegningsperioden, dersom prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen ikke er godkjent av Finanstilsynet i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal begynne den første handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl 17:30 (norsk tid) to uker deretter.
   
 • Et garantisyndikat bestående av Frode Teigen, Dolphin Management AS, Odin, Statoil Pensjon, AS Banan og Halfdan Holme AS har garantert for tegning av minimumsbeløpet i fortrinnsrettsemisjonen.
   

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil inntas i prospektet som vil utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, og som forventes publisert 5. oktober 2011.

Les også: Codfarmers har fullført fusjonen 29.09.2011