Konverterer til aksjer i Codfarmers

Del saken

Frode Teigen konverterer 20,8 millioner kroner fra obligasjoner til aksjer i Codfarmers ASA.

Et konvertibelt lån til Codfarmers ASA på 20.848.968 kroner, er konvertert til 1.825.368 nye aksjer i selskapet. Det fremgår av en børsmelding fra Codfarmers ASA.

Codfarmers ASA viser til børsmelding fra Codfarmers av 29. april 2011 og beslutning fattet av den ordinære generalforsamlingen avholdt 8. juni 2011, vedrørende justering av konverteringskursen under det konvertible lånet utstedt av Codfarmers, til en konverteringskurs på NOK 11,3333 for obligasjonenes pålydende verdi og NOK 13,60 for påløpte renter.

Gjennomføringen av konverteringen av obligasjoner eiet av Frode Teigen, til en samlet verdi på NOK 20.848.968, har blitt gjennomført den 30. september 2011, og er registrert i Foretaksregisteret.

Gjennomføringen av konverteringen av obligasjoner medfører utstedelse av 1.825.368 nye aksjer i Codfarmers, hver med en pålydende verdi på NOK 1. Etter dette eier Frode Teigen ikke lenger noen obligasjoner i det konvertible lånet.

Den nye aksjekapitalen i Codfarmers er NOK 33.835.872, fordelt på 33.835.872 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Teigen eier 27,12 prosent av Codfarmers

Etter registrering av kapitalforhøyelsen i forbindelse med konverteringen av de konvertible obligasjonene eier Frode Teigen 7.110.464 aksjer (21,01 prosent) i Codfarmers. Frode Teigen eier også samtlige aksjer i Kontrari AS som eier 2.066.370 aksjer (6,11 prosent) i Codfarmers. Deres samlede aksjebeholdning etter kapitalforhøyelsen blir da 9.176.834 aksjer (27,12 prosent) i Codfarmers.

Frode Teigen eier samtlige aksjer i Kontrari AS og er styremedlem i Codfarmers.

Les også: Vedtok ny emisjon i Codfarmers 01.10.2011
Les også: Codfarmers har fullført fusjonen 29.09.2011