Maneter årsak til store tap i Troms

Del saken

Nærmere 30 tonn laks har så langt dødd av surstoffmangel, etter at store mengder glassmaneter samlet seg i et oppdrettsanlegg i Kaldfjorden i Troms.

Det kan også ha rømt fisk fra anlegget, melder Fiskeridirektoratet.

- Oppdrettsselskapet som er rammet har lidd store tap, og dødfiskhåvene går fortsatt i ett strekk i alle merdene på anlegget, opplyser seksjonssjef Ernst Bolle ved Fiskeridirektoratets regionkontor i Tromsø.

Sjurelv Fiskeoppdrett AS i Kaldfjorden, som er rammet av manetinvasjonen, har opplyst at de regner med at en god del fisk har rømt i forbindelse med det første uhellet på søndag.

Dette bekreftes av observasjoner innrapportert fra publikum rundt fjorden søndag, som tyder på at fisk var på rømmen i det aktuelle tidsrommet da uhellet skjedde.

Gjenfangstfisket har ikke brakt særlige resultater, siden garn som er satt ut har gått full av maneter.

Les også: Maneter truer oppdrettsanlegg 29.09.2011

- Positiv vindretning 

Situasjonen i fjorden var fredag 30. september slik at vindretningen har skjøvet en god del av manetene ut i fjorden.

Fisken som fremdeles står i merdene, er imidlertid fremdeles såpass svak at videre håndtering innebærer en fare for ytterligere død.

Fiskeridirektoratet region Troms vil avvente sin vurdering av eventuelle pålegg overfor oppdrettsselskapet i forhold til rømmingsforholdet, inntil situasjonen for den gjenværende fisken er stabilisert.

Den døde fisken destrueres ved oppmaling. 

Relaterte artikler
•  50 tonn fisk døde av oksygensvikt 08.10.2010 
•  Maneter fra problem til ressurs 14.05.2010 
•  - Nedbrytning av maneter kan skade fjordmiljøet 14.01.2010
•  Maneter senket japansk tråler 04.11.2009