Fører tilsyn med fiskehelsepersonell

Del saken

Mattilsynet gjennomfører høsten 2011 en nasjonal tilsynskampanje rettet mot fiskehelsepersonell (veterinær/fiskehelsebiolog), som ivaretar helsekontroll med fisk.

- Gjennom helsekontrollen har fiskehelsepersonell en viktig rolle som overvåkere av helse- og velferdssituasjonen i norsk oppdrettsnæring. Tilsynskampanjen har som mål å kartlegge om de ivaretar sine oppgaver i tråd med regelverket, sier prosjektleder Karin Bloch-Hansen i en pressemelding.

Fiskehelsepersonellet skal utføre regelmessig tilsyn, observasjon og undersøkelse av fisk for å avdekke sykdom så tidlig som mulig. Ved mistanke om smittsom sykdom eller uavklart forøket dødelighet skal Mattilsynet varsles. Denne plikten skal bidra til at det på et så tidlig tidspunkt som mulig iverksettes tiltak for å redusere smittespredning og bekjempe sykdom.

- Kampanjen skal også bidra til økt dialog og kontakt med Mattilsynet. Gjennom en tilsynskampanje på dette området får vi også veiledet fiskehelsepersonell om gjeldende regelverk og de forventninger vi har til den viktige oppgaven de ivaretar, opplyser Karin Bloch-Hansen.

Tilsynskampanjens fokusområder

Tilsynskampanjens fokusområder er helsekontrollens innhold og den enkeltes dokumentasjon på egen praksisutførelse (journalføring), rutiner tilknyttet administrasjon av legemidler, varslingsrutiner og oppfølging av fiskevelferd.

- At tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd ivaretas av kompetent personell som er sikker i sin rolle og kjent med sine plikter, er viktig for norsk oppdrettsnæring. Det er viktig for Mattilsynet at fiskehelsepersonell gjør den jobben de skal gjøre, slik at vi kan dokumentere at eksempelvis helsekontroll, varsling og legemiddelbruk i oppdrettsnæringen er i tråd med gjeldende regelverk, sier prosjektleder Karin Bloch-Hansen.

Erfaringer fra tilsynsprosjektet vil vise om det er behov for å utarbeide retningslinjer som ytterligere beskriver fiskehelsepersonells plikter.

Les også: Konferanse om fiskehelse, velferd og miljø 11.07.2011
Les også: Veileder om ansvar for riktig medisinbruk 01.07.2011

Gjennomføring

Det skal gjennomføres tilsyn hos 80 prosent av veterinærer/ fiskehelsebiologer som ivaretar helsekontroll med fisk. Tilsyn gjennomføres av inspektører ved Mattilsynets distriktskontor etter en felles inspeksjonsmal.

Tilsyn gjennomføres i perioden september og oktober 2011. Prosjektgruppens sluttrapport skal foreligge innen utgangen av desember 2011.