Viknatrans er levert

Brønnbåten MS Viknatrans. Foto: Aas Mek Verksted AS
Del saken

VESTNES: Aas Mek Verksted har levert en ny brønnbåt til Norsk Fisketransport Holding.

Brønnbåten MS Viknatrans er av typen AAS 1202 ST II og er verftet sitt nybygg nr. 187. Dåpsseremonien vil bli arrangert ved Ottersøy Havn, Rørvik, den 8. oktober kl. 13.00. Vibecke Bondø skal være gudmor.

Dette er det andre nybygget Aas Mek Verksted AS leverer til rederiet Norsk Fisketransport Holding AS, som fra før av har en flåte på 6 brønnbåter. Nybygget vil gå inn på en langsiktig kontrakt for kjøring for YNO-Gruppen i Vikna området.

- Dette er vårt tiende fartøy. Vi har nå syv brønnbåter, ett fraktefartøy, én ensilasjebåt og ett servicefartøy, sier daglig leder i Norsk Fisketransport Holding AS, Harry Bøe, til fisk.no. Selskapet har også inngått kontrakt på levering av enda en ny brønnbåt.

Les også: Norsk Fisketransport bygger ny brønnbåt 19.06.2011
Les også: Kontrakt på ny brønnbåt 23.04.2010

Lastekapasitet 1200 m3

Båten er utstyrt og arrangert for transport av levende fisk med lukket eller åpent system, og er spesielt arrangert og utstyrt for å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet med UV rensing, oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering, automatisk vaskesystem i lasterom og ozon desinfeksjonssystem. Videre er nybygget designet for også å kunne trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuumpumpe, for mest mulig skånsom behandling av fisken. Lastekapasiteten er på 1200 m3.

Båten er videre utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av fisken under transporten, slik at fisken er klar til produksjon når den ankommer til slakteriet. Båten er også arrangert for smoltkjøring, og UV-rensing av sirkulasjonsvann inn og ut av lasterommet. Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og A2.

Lastearrangement

Lasterommet er på totalt 1200 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med telling. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpeanlegg med tanker på 2 x 5000 liter med sorterings- og telleutstyr.

Båten er videre arrangert med eget system for smolttelling via teller på innvendig dekk, tilkoplet vakuumpumpesystem og trykklossesystem, samt UV filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende. Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. All lus samles opp i filterposer som destrueres eller kan leveres til land. Luseoppsamlingsfilter er også montert på avløpsvann fra sorteringsmaskin og på losseslanger.

Et eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også av selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken, etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH. Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 900.000 kcal/t for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader celsius. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert et automatisk tankvaskesystem med lavtrykks vaske- og skumleggingssystem, høytrykksvaskesystem og ozon desinfiseringssystem.

Maskineri og dekksutstyr

I maskinrommet er det montert en hovedmotor på 1800 HP ved 1600 o/min. som er tilkoplet gir og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av 2 stk. generatorsett hver med en ytelse på 550 kW, samt et havneaggregat på 190 kW. For best mulig manøvrering, er det montert hydrauliske sidepropell for og akter, hver på 300 kW.

Det er montert totalt fire stk. kraner ombord; en på 40 tonnmeter med 4,5 tonns vinsj og to på 32 tonnmeter med 2,5 tonns vinsj, samt en på 15 tonnmeter med 2 tonns vinsj. Kran på hekk er også utstyrt med notvinsj for å avlaste oppdretterne med tørking av merdene ved lasting og lignende operasjoner. Båten er utstyrt med sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i 3 ulike størrelser, samt smolttelling via trykklossesystem.

Tekniske hoveddata for MS Viknatrans

Lengde o.a: 62,07 m
Lengde p.p.: 56,64 m
Bredde: 12,00 m
Dybde i riss: 5,10 m
Tonnasje: 1318 Brt
Lasteromskap.:   1200 m3
Servicefart, ca:  13 knop
Fartsområde: Liten kystfart - A2


Les også: Slår sammen brønnbåtrederier 27.05.2011