Eksport av laks på nivå med fjoråret

Eksporten av laks i løpet av årets første ni måneder havnet på 21,7 milliarder kroner. Dette er på nivå med eksporten i fjor til samme tid.

Eksporten målt i volum er 574 tusen tonn, noe som tilsvarer en økning på 4 prosent eller 23 tusen tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. I september falt verdien av lakseeksporten med 404 millioner kroner til 2,4 milliarder kroner. Volumet økte samtidig med 15 prosent til 11 tusen tonn.

– Verdifallet den siste tiden skyldes redusert laksepris som blant annet har sammenheng med økt tilførsel fra Norge og andre lakseproduserende nasjoner, sier markedsanalytiker Paul Aandahl hos Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Redusert laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var per tredje kvartal kr 35,09, noe som er 1,97 kroner lavere enn i samme periode i fjor. I september var snittprisen kr 26,45, noe som er 10,85 kroner lavere enn september 2010. Prisen var samtidig 1,90 kroner lavere enn i august 2011.

EU markedet øker sterkt i september

EU-markedet er Norges viktigste laksemarked med kjøp av to tredjedeler av den norske lakseeksporten. I takt med svakere priser og økt volum, ser vi at eksporten til EU også øker. I september var økningen til EU på 14 prosent, omtrent det samme som den gjennomsnittlige veksten totalt sett. Dette viser at EU opprettholder sin andel av den norske lakseeksporten. Sterk vekst er det også til Øst-Europa med en økning 32 prosent, mens volumveksten til Asia er på 19 prosent. Til USA er det en nedgang på 43 prosent mot samme måned i fjor.

Nedgang i eksporten av ørret

Eksportverdien av ørret ble per tredje kvartal redusert med 8 prosent til 986 millioner kroner målt mot samme periode i fjor. Totalt er det eksportert vel 25 tusen tonn ørret i denne perioden. Dette er 1 441 tonn mindre enn på samme tid i fjor.