Ny gyrobehandling av Vefsna i 2012

Statsbudsjettet: Både de smittede elvene og vannene i Vefsnaregionen skal behandles mot gyrodactylus salaris i 2012. Regjeringen bevilger 40 millioner kroner til formålet.

Første trinn i behandlingen av Vefsn-regionen mot lakseparasitten gyrodactylus salaris ble gjennomført i sommer ved hjelp av en ekstrabevilgning på 57,2 millioner kroner. I 2012 blir det ny behandling av elver og vann. 

Les også: - Første runde i Vefsna vellykket 22.08.2011

- Ved å bekjempe gyro-parasitten i Vefsna redder vi ikke bare villaksen her, men fjerner også en mulig smittekilde for de andre vassdragene i Nordland og Trøndelag. Målet er å ha gode villaksbestander i regionen, til glede for både fritidsfiskere og næringsutøvere, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.
 
Vefsna-vassdraget er varig vernet. Målet med behandlingen av vassdragene og vannene i Vefsn-regionen er å få laksen tilbake. Vefsna-laksen regnes i dag som tapt på grunn av gyro-parasitten.

Les mer
•  Les mer om mål i miljøpolitikken i brosjyren «Norske miljømål» (pdf)