FHL kritisk til risikovurdering

FHL mener det må settes en tydelig målestokk for hva som er bærekraftig oppdrett, og retter kritikk mot en nylig fremlagt miljørapport fra Havforskningsinstituttet.

Forskerne ved Havforskningsinstituttet (HI) konkluderer med at det er moderat eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett i dag er i strid med regjeringens erklærte mål om en bærekraftig oppdrettsnæring. Forskerne peker særlig på lakselus og rømt laks som problemområder.

Les også: - Lus og rømming gir redusert bærekraft 03.10.2011 
 
Direktør for miljø i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Aina Valland, er kritisk til rapporten, skriver forskning.no.
 
- Vi etterlyser kriteriene. Vi stiller spørsmål ved at Havforskningsinstituttet kan gå ut å konkludere slik før de vet hva det skal måles opp mot, sier Valland.

Stridens kjerne er spørsmålet om hvordan man skal definere hva som er miljømessig bærekraftig. Forskerne har valgt å bruke ulike målestokker, såkalte indikatorer, som for eksempel antall lakselus i forhold til fiskens kroppsvekt, kombinert med grenseverdier for hva som er akseptabelt.

Valland forteller at myndighetene arbeider med å utforme hva som skal være de målbare kriteriene. Hun mener at forskerne ved HI tar dette på forskudd.

- Lakselus er en art som finnes naturlig i sjøen. Det er mange faktorer som påvirker oppblomstringen av lakselus i naturen, og dette er ikke bare hvilke nivåer som finnes i oppdrettsanleggene, påpeker Valland. Hun etterlyser mer forskning på miljøeffekter.

Geir Lasse Taranger er en av forfatterne bak rapporten. Han forteller at forskerne i rapporten, selv har pekt på behovet for å videreutvikle indikatorene.

- Jeg er enig i at dagens miljøindikatorer og overvåking kan forbedres. Det at vi jobber videre med indikatorer kan ikke stå i motsetning til at vi rapporterer om våre resultater nå, sier Taranger til nettstedet.