WWF sier foreløpig nei til laksevekst

WWF-Norge krever stopp i alle planer om laksevekst inntil videre.

Havforskningsinstituttet har nylig lagt frem en revidert rapport, «Risikovurderinger - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett», som konkluderer med at ytterligere vekst i biomassen til oppdrettslaks fra Rogaland til og med Finnmark vil øke problemene med lakselus og rømming.

WWF stiller seg bak og krever stopp i alle planer om laksevekst inntil videre, skriver WWF-Norge i en pressemelding.

Les også: FHL kritisk til risikovurdering 06.10.2011
Les også: - Lus og rømming gir redusert bærekraft 03.10.2011

- Tar for gitt at Fiskeriministeren forholder seg til anbefalingene

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har selv sagt at Havforskningsinstituttet (HI) er premissleverandør når det gjelder oppdrettsnæringens miljøpåvirkninger, påpeker WWF.

- Når HI sier rett ut at det er uaktuelt med vekst i lakseproduksjonen, tar jeg det for gitt at Lisbeth Berg-Hansen forholder seg til dette, sier Karoline Andaur, leder for WWFs havmiljøprogram.

- Det er positivt at HI trekker fram i rapporten at det er lav sannsynlighet for at det er negative regionale virkninger av utslipp av næringssalter og organisk materiale fra oppdrettsanlegg fra Rogaland til Finnmark, men vi skal huske på at det finnes lokale unntak sier Andaur.

Forutsetningen for en eventuell laksevekst i fremtiden er at den gjøres bærekraftig. Berg-Hansen har sagt at regjeringen vil vurdere laksevekst tidligst neste år, men før den tid må det komme et sett med miljøkriterier som bransjen kan forholde seg til, heter det i meldingen fra WWF. 

WWF har denne uken, sammen med en rekke andre organisasjoner, sendt ut et forslag om dobbeltmerking av all oppdrettsfisk fra 2012.

Les også: Foreslår dobbeltmerking av oppdrettsfisk 06.10.2011