Stor ordretilgang til Grovfjord Mek.

Illustrasjonsbilde: Bildet viser en røkterbåt som verftet leverte til Nordlaks Oppdrett AS sommeren 2010. Foto: Grovfjord Mek. Verksted AS

Grovfjord Mek. Verksted AS har den siste uken signert kontrakter på bygging av 3 fartøy til nasjonale og utenlandske kunder.

Verftet skal bygge en fôringsbåt til Fjordbruk Service AS, en røkterbåt til Northern Lights Salmon AS, samt en ny servicekatamaran til Northern Offshore Services AB. Kontraktene har en samlet verdi på om lag 40 millioner kroner.

For å møte økende etterspørsel har Grovfjord Mek Verksted ekspandert kraftig de siste årene. Det er foretatt store investeringer i nye produksjonshaller og utstyr, og arbeidsstokken er økt til nærmere 70 ansatte, opplyser verftet i en pressemelding.

Fôringsbåt til Fjordbruk Service

Grovfjord Mek Verksted AS har signert kontrakt med Fjordbruk Service AS i Hordaland, et datterselskap av Alsaker Fjordbruk AS, om bygging av en fôringsbåt med lengde 14,99 meter og bredde 6,8 meter. Byggenummer 85 blir søsterskip til bnr 63, som i januar i år ble levert til Røvær Fjordbruk AS, et annet selskap i Alsakerkonsernet.

Fôringsbåten blir utstyrt med en forsilo med 2 kammer på til sammen 70 m3, samt en hydraulisk drevet forkanon. Fôringen skal fjernstyres fra rorhuset. Bnr 85 er den femte båten verftet leverer til Alsaker Fjordbruk AS i løpet av en 2-års periode, og skal leveres i 2. tertial 2012.

Røkterbåt til Northern Lights Salmon

Verftet har også undertegnet kontrakt med Northern Lights Salmon AS i Troms om bygging av en hurtiggående røkterbåt med lengde 10,1 meter og bredde 3,3 meter.

Bnr 84 blir utstyrt med en kran på 2 tonnmeter og capstan (nokk) på 1000 kg for å håndtere dødfiskhåv. Fremdriftsmaskineriet er en motor som yter 410 hk ved 2100 o/min, marinegir og vannjetaggregat. Toppfart er estimert til ca. 26 knop. Båten skal leveres vinteren 2012.

Servicekatamaran for havvindmøller

Videre ble Grovfjord Mek Verksted den 5. oktober enig med rederiet Northern Offshore Services AB i Sverige, om bygging av en stor hurtiggående vindfarm servicekatamaran. Bnr 86 blir søsterskip til verftets bnr 69 som ble levert i august i år, men lengden er økt fra 19,9 til 22,3 meter. Fremdriftsmaskineriet består av 2 stk. marine dieselmotorer med 720 kW (966 HK) ved 2250 o/min, påmontert hvert sitt servogir med el. innslag, samt vripropellanlegg av typen servogear med propelldiameter 975 mm.

Båten har gode mannskapsfasiliteter med et stort rorhus inneholdende sofagruppe og pantry, 2 lugarer, messe og dusj/toalett. I passasjeravdelingen er det separate stoler til 12 personer, sofagruppe, et lite pantry samt toalett og garderobe. Båten skal leveres i 2. tertial 2012.